Tymczasowe pomieszczenie co to jest
Definicja Tymczasowe pomieszczenie - wymogi w prawie. Znaczenie pomieszczenie powinno: 1) posiadać.

Czy przydatne?

Definicja Tymczasowe pomieszczenie - wymogi w prawie

Definicja z ang. Temporary room - requirements, z niem. Temporäre Raum - Anforderungen.

Słownik: Czasowe pomieszczenie powinno:
1) posiadać dostęp do źródła zaopatrzenia w wodę i do ustępu, chociażby te urządzenia znajdowały się poza budynkiem;
2) posiadać oświetlenie naturalne i elektryczne;
3) posiadać sposobność ogrzewania;
4) posiadać niezawilgocone przegrody budowlane;
5) zapewniać sposobność zainstalowania urządzenia do gotowania posiłków.
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w kwestii szczegółowego trybu postępowania w kwestiach o opróżnienie lokalu albo pomieszczenia lub o wydanie nieruchomości i szczegółowych warunków, jakim powinno odpowiadać czasowe pomieszczenie z dnia 26 stycznia 2005 r. (Dz.U. Nr 17, poz. 155)
.

Czym jest Tymczasowe pomieszczenie znaczenie w Słownik prawo T .