Tytuły uczestnictwa w co to jest
Definicja Tytuły uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania w prawie. Znaczenie podstawie.

Czy przydatne?

Definicja Tytuły uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania w prawie

Definicja z ang. Shares in collective investment, z niem. Anteile an kollektiven Kapitalanlagen.

Słownik: Wyemitowane na podstawie właściwych regulaminów prawa polskiego albo obcego papiery wartościowe albo niebędące papierami wartościowymi instrumenty finansowe reprezentujące prawa majątkowe przysługujące uczestnikom instytucji wspólnego inwestowania, w tym zwłaszcza jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych;
Art. 3 punkt 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
.

Czym jest Tytuły uczestnictwa w znaczenie w Słownik prawo T .