Tytuły uczestnictwa w co to jest
Definicja Tytuły uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania w prawie. Znaczenie podstawie.

Czy przydatne?

Definicja Tytuły uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania w prawie

Definicja z ang. Shares in collective investment, z niem. Anteile an kollektiven Kapitalanlagen.

Słownik TYTUŁY UCZESTNICTWA W INSTYTUCJACH WSPÓLNEGO INWESTOWANIA: Wyemitowane na podstawie właściwych regulaminów prawa polskiego albo obcego papiery wartościowe albo niebędące papierami wartościowymi instrumenty finansowe reprezentujące prawa majątkowe przysługujące uczestnikom instytucji wspólnego inwestowania, w tym zwłaszcza jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych;
Art. 3 punkt 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
.

Znaczenie Tunel:
Wyjaśnienie przeznaczona do przeprowadzenia drogi, samodzielnego ciągu pieszego albo pieszo-rowerowego, szlaku wędrówek zwierząt dziko żyjących albo innego rodzaju komunikacji poprzez przeszkodę terenową albo tytuły uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania.
Znaczenie Transakcja Związana Z Opłatą (EETS):
Wyjaśnienie albo pewną liczbę następnych działań, wskutek których podmiotowi pobierającemu koszty przekazane zostaje zgłoszenie koszty; DECYZJA KOMISJI nr 2009/750/EC z dnia 6 października 2009 roku w kwestii tytuły uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania.
Znaczenie Towar:
Wyjaśnienie Rzecz, jak również energia i prawa majątkowe zbywalne tytuły uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania.
Znaczenie Tymczasowe Pomieszczenie - Wymogi:
Wyjaśnienie pomieszczenie powinno: 1) posiadać dostęp do źródła zaopatrzenia w wodę i do ustępu, chociażby te urządzenia znajdowały się poza budynkiem; 2) posiadać oświetlenie naturalne i elektryczne; 3 tytuły uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania.
Znaczenie Tymczasowy Obiekt Budowlany:
Wyjaśnienie przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce albo rozbiórki, a również przedmiot budowlany niepołączony trwale tytuły uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania.

Czym jest Tytuły uczestnictwa w znaczenie w Słownik prawo T .

  • Dodano:
  • Autor: