Uczestnik postępowania co to jest
Definicja Uczestnik postępowania nieprocesowego w prawie. Znaczenie kwestii jest każdy, czyich praw.

Czy przydatne?

Definicja Uczestnik postępowania nieprocesowego w prawie

Definicja z ang. Participant Conduct nieprocesowego, z niem. Teilnehmer Conduct nieprocesowego.

Słownik: Zainteresowanym w kwestii jest każdy, czyich praw dotyczy rezultat postępowania, może on wziąć udział w każdym stanie kwestie aż do zakończenia postępowania w drugiej instancji. Jeśli weźmie udział, staje się uczestnikiem. Na odmowę dopuszczenia do wzięcia udziału w kwestii przysługuje zażalenie.
art. 510 k.p.c.

Czym jest Uczestnik postępowania znaczenie w Słownik prawo U .