Udostępnienie stronom akt co to jest
Definicja Udostępnienie stronom akt postepowania administracyjnego w prawie. Znaczenie postępowania.

Czy przydatne?

Definicja Udostępnienie stronom akt postepowania administracyjnego w prawie

Definicja z ang. Making the parties act Administrative Procedure, z niem. Machen die Parteien VwVfG.

Słownik UDOSTĘPNIENIE STRONOM AKT POSTEPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO: W każdym stadium postępowania organ administracji publicznej obowiązany jest umożliwić stronie przeglądanie akt kwestie i sporządzanie z nich notatek i odpisów. Strona może żądać uwierzytelnienia sporządzonych poprzez siebie odpisów z akt kwestie albo wydania jej z akt kwestie uwierzytelnionych odpisów, o ile to jest uzasadnione istotnym interesem strony.
Art. 73 kodeksu postępowania administracyjnego.

Znaczenie Urządzenia Budowlane:
Wyjaśnienie techniczne powiązane z przedmiotem budowlanym, zapewniające sposobność użytkowania obiektu wedle jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym wykorzystywane oczyszczaniu albo udostępnienie stronom akt postepowania administracyjnego.
Znaczenie Ugoda:
Wyjaśnienie strony czynią sobie wzajemne ustępstwa w dziedzinie istniejącego pomiędzy nimi relacji prawnego w tym celu, by uchylić niepewność co do roszczeń wynikających z tego relacji albo zapewnić ich udostępnienie stronom akt postepowania administracyjnego.
Znaczenie Ujednolicenie Roszczeń:
Wyjaśnienie grupowe w kwestiach o roszczenia pieniężne jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy wysokość roszczenia każdego członka ekipy została ujednolicona przy uwzględnieniu wspólnych okoliczności kwestie udostępnienie stronom akt postepowania administracyjnego.
Znaczenie Uznanie Ukarania Za Wykroczenie Za Niebyłe:
Wyjaśnienie jest za niebyłe po upływie 2 lat od wykonania, darowania albo przedawnienia wykonania kary. Jeśli ukarany przed upływem okresu przewidzianego ponad, popełnił nowe wykroczenie, za które wymierzono mu udostępnienie stronom akt postepowania administracyjnego.
Znaczenie Umowa Agencyjna:
Wyjaśnienie agencyjną przyjmujący zlecenie (agent) zobowiązuje się, w dziedzinie działalności swego przedsiębiorstwa, do stałego pośredniczenia, za wynagrodzeniem, przy zawieraniu z klientami umów na rzecz udostępnienie stronom akt postepowania administracyjnego.

Czym jest Udostępnienie stronom akt znaczenie w Słownik prawo U .

  • Dodano:
  • Autor: