Udostępnienie stronom akt co to jest
Definicja Udostępnienie stronom akt postepowania administracyjnego w prawie. Znaczenie postępowania.

Czy przydatne?

Definicja Udostępnienie stronom akt postepowania administracyjnego w prawie

Definicja z ang. Making the parties act Administrative Procedure, z niem. Machen die Parteien VwVfG.

Słownik UDOSTĘPNIENIE STRONOM AKT POSTEPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO: W każdym stadium postępowania organ administracji publicznej obowiązany jest umożliwić stronie przeglądanie akt kwestie i sporządzanie z nich notatek i odpisów. Strona może żądać uwierzytelnienia sporządzonych poprzez siebie odpisów z akt kwestie albo wydania jej z akt kwestie uwierzytelnionych odpisów, o ile to jest uzasadnione istotnym interesem strony.
Art. 73 kodeksu postępowania administracyjnego.

Znaczenie Umowa O Roboty Budowlane:
Wyjaśnienie roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego wedle projektem i z zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych udostępnienie stronom akt postepowania administracyjnego.
Znaczenie Utrata Ulgi Podatkowej:
Wyjaśnienie niedopełnienia poprzez podatnika warunków uprawniających do skorzystania z uzyskanej ulgi podatkowej, prawo do wydania decyzji ustalającej zobowiązanie podatkowe powstaje w dniu, gdzie nastąpiło udostępnienie stronom akt postepowania administracyjnego.
Znaczenie Użytkownik Statku Powietrznego:
Wyjaśnienie Właściciel albo inna osoba wpisana jako użytkownik do rejestru statków powietrznych art. 2 pkt 3 Ustawy z dnia 3 lipca 2002r. Prawo lotnicze udostępnienie stronom akt postepowania administracyjnego.
Znaczenie Urząd Celny:
Wyjaśnienie Każdy urząd, gdzie mogą zostać dokonane, w całości albo w części, formalności przewidziane przepisami celnymi udostępnienie stronom akt postepowania administracyjnego.
Znaczenie Uznanie Ukarania Za Wykroczenie Za Niebyłe:
Wyjaśnienie jest za niebyłe po upływie 2 lat od wykonania, darowania albo przedawnienia wykonania kary. Jeśli ukarany przed upływem okresu przewidzianego ponad, popełnił nowe wykroczenie, za które wymierzono mu udostępnienie stronom akt postepowania administracyjnego.

Czym jest Udostępnienie stronom akt znaczenie w Słownik prawo U .

  • Dodano:
  • Autor: