Ujednolicenie roszczeń co to jest
Definicja Ujednolicenie roszczeń w prawie. Znaczenie grupowe w kwestiach o roszczenia pieniężne.

Czy przydatne?

Definicja Ujednolicenie roszczeń w prawie

Definicja z ang. unification claims, z niem. Vereinigung Ansprüche.

Słownik: Postępowanie grupowe w kwestiach o roszczenia pieniężne jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy wysokość roszczenia każdego członka ekipy została ujednolicona przy uwzględnieniu wspólnych okoliczności kwestie. Ujednolicenie wysokości roszczeń może nastąpić w podgrupach, liczących przynajmniej 2 osoby.
art. 2 Ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym.

Czym jest Ujednolicenie roszczeń znaczenie w Słownik prawo U .