Ujednolicenie roszczeń co to jest
Definicja Ujednolicenie roszczeń w prawie. Znaczenie grupowe w kwestiach o roszczenia pieniężne.

Czy przydatne?

Definicja Ujednolicenie roszczeń w prawie

Definicja z ang. unification claims, z niem. Vereinigung Ansprüche.

Słownik UJEDNOLICENIE ROSZCZEŃ: Postępowanie grupowe w kwestiach o roszczenia pieniężne jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy wysokość roszczenia każdego członka ekipy została ujednolicona przy uwzględnieniu wspólnych okoliczności kwestie. Ujednolicenie wysokości roszczeń może nastąpić w podgrupach, liczących przynajmniej 2 osoby.
art. 2 Ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym.

Znaczenie Utrzymanie Drogi:
Wyjaśnienie konserwacyjnych, porządkowych i innych zmierzających do powiększenia bezpieczeństwa i wygody ruchu, w tym również odśnieżanie i pokonywanie śliskości zimowej. Art. 4 punkt 1 ustawy o drogach ujednolicenie roszczeń.
Znaczenie Umowa Agencyjna:
Wyjaśnienie agencyjną przyjmujący zlecenie (agent) zobowiązuje się, w dziedzinie działalności swego przedsiębiorstwa, do stałego pośredniczenia, za wynagrodzeniem, przy zawieraniu z klientami umów na rzecz ujednolicenie roszczeń.
Znaczenie Urządzenia Budowlane:
Wyjaśnienie techniczne powiązane z przedmiotem budowlanym, zapewniające sposobność użytkowania obiektu wedle jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym wykorzystywane oczyszczaniu albo ujednolicenie roszczeń.
Znaczenie Umorzenie Egzekucji Na Wniosek:
Wyjaśnienie umorzy postępowanie w całości albo części na wniosek: 1) jeśli tego zażąda wierzyciel; jednakże w kwestiach, gdzie egzekucję wszczęto z urzędu albo na żądanie uprawnionego organu, wniosek wierzyciela ujednolicenie roszczeń.
Znaczenie Użytkownik EETS:
Wyjaśnienie albo prawna), która zawiera umowę z dostawcą EETS w celu uzyskania dostępu do usługi EETS DECYZJA KOMISJI nr 2009/750/EC z dnia 6 października 2009 roku w kwestii definicji europejskiej usługi koszty ujednolicenie roszczeń.

Czym jest Ujednolicenie roszczeń znaczenie w Słownik prawo U .

  • Dodano:
  • Autor: