Ułaskawienie co to jest
Definicja Ułaskawienie w prawie. Znaczenie ingerencji odpowiedniego organu władzy państwowej.

Czy przydatne?

Definicja Ułaskawienie w prawie

Definicja z ang. Pardon, z niem. Verzeihung.

Słownik UŁASKAWIENIE: Indywidualny akt ingerencji odpowiedniego organu władzy państwowej opierający najczęściej na całkowitym darowaniu kary albo także częściowym złagodzeniu postanowień wyroku sądowego. W Polsce aktualnie prawem łaski dysponuje Prezydent RP, na podstawie art. 139 Konstytucji.

Znaczenie Użytkowanie:
Wyjaśnienie Rzecz można obciążyć prawem do jej używania i do pobierania jej pożytków. Art. 252 kodeksu cywilnego ułaskawienie.
Znaczenie Umowa Komisu:
Wyjaśnienie komisu przyjmujący zlecenie (komisant) zobowiązuje się za wynagrodzeniem (prowizja) w dziedzinie działalności swego przedsiębiorstwa do kupna albo sprzedaży rzeczy ruchomych na rachunek dającego ułaskawienie.
Znaczenie Umowa Wzajemna:
Wyjaśnienie Umowa jest wzajemna, gdy obie strony zobowiązują się w taki sposób, iż świadczenie jednej z nich ma być przykładem świadczenia drugiej. Art. 487 § 2 kodeksu cywilnego ułaskawienie.
Znaczenie Umorzenie Egzekucji Na Wniosek:
Wyjaśnienie umorzy postępowanie w całości albo części na wniosek: 1) jeśli tego zażąda wierzyciel; jednakże w kwestiach, gdzie egzekucję wszczęto z urzędu albo na żądanie uprawnionego organu, wniosek wierzyciela ułaskawienie.
Znaczenie Umowa O Dzieło:
Wyjaśnienie dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia. Art. 627 kodeksu cywilnego Jeśli przyjmujący zamówienie wykonywa dzieło w sposób ułaskawienie.

Czym jest Ułaskawienie znaczenie w Słownik prawo U .

  • Dodano:
  • Autor: