Ulga podatkowa co to jest
Definicja Ulga podatkowa w prawie. Znaczenie rozumie się poprzez to przewidziane w regulaminach.

Czy przydatne?

Definicja Ulga podatkowa w prawie

Definicja z ang. Tax relief, z niem. Steuererleichterungen.

Słownik: Ulga podatkowa - rozumie się poprzez to przewidziane w regulaminach prawa podatkowego zwolnienia, odliczenia, obniżki lub pomniejszenia, których wykorzystanie skutkuje obniżenie podstawy opodatkowania albo wysokości podatku, z wyjątkiem obniżenia stawki podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, w rozumieniu regulaminów o podatku od towarów i usług, i innych odliczeń stanowiących obiekt konstrukcji tego podatku;
art. 3 punkt 6 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa.

Czym jest Ulga podatkowa znaczenie w Słownik prawo U .