Umorzenie egzekucji z urzędu co to jest
Definicja Umorzenie egzekucji z urzędu w prawie. Znaczenie się w całości albo części z urzędu: 1.

Czy przydatne?

Definicja Umorzenie egzekucji z urzędu w prawie

Definicja z ang. The redemption of the execution of the office, z niem. Die Rücknahme der Ausführung des Büros.

Słownik UMORZENIE EGZEKUCJI Z URZĘDU: Postępowanie umarza się w całości albo części z urzędu:
1) jeśli okaże się, iż egzekucja nie należy do organów sądowych;
2) jeśli wierzyciel albo dłużnik nie ma umiejętności sądowej lub gdy egzekucja z racji na jej element albo na osobę dłużnika jest niedopuszczalna;
3) jeśli jest oczywiste, iż z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od wydatków egzekucyjnych.
art. 824 k.p.c.

Znaczenie Ubezwłasnowolnienie:
Wyjaśnienie ukończyła lat trzynaście, może być ubezwłasnowolniona kompletnie, jeśli w wyniku choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego lub innego rodzaju zaburzeń psychicznych, zwłaszcza pijaństwa albo umorzenie egzekucji z urzędu.
Znaczenie Umowa Spedycji:
Wyjaśnienie spedycji spedytor zobowiązuje się za wynagrodzeniem w dziedzinie działalności swego przedsiębiorstwa do wysyłania albo odbioru przesyłki lub do dokonania innych usług związanych z jej przewozem umorzenie egzekucji z urzędu.
Znaczenie Urządzenie Pokładowe:
Wyjaśnienie przedmiotów sprzętu i oprogramowania niezbędnych dla usługi EETS, instalowany w pojeździe w celu gromadzenia, przechowywania, przetwarzania i zdalnego otrzymywania/przekazywania danych; DECYZJA umorzenie egzekucji z urzędu.
Znaczenie Ugoda:
Wyjaśnienie strony czynią sobie wzajemne ustępstwa w dziedzinie istniejącego pomiędzy nimi relacji prawnego w tym celu, by uchylić niepewność co do roszczeń wynikających z tego relacji albo zapewnić ich umorzenie egzekucji z urzędu.
Znaczenie Utrata Ulgi Podatkowej:
Wyjaśnienie niedopełnienia poprzez podatnika warunków uprawniających do skorzystania z uzyskanej ulgi podatkowej, prawo do wydania decyzji ustalającej zobowiązanie podatkowe powstaje w dniu, gdzie nastąpiło umorzenie egzekucji z urzędu.

Czym jest Umorzenie egzekucji z urzędu znaczenie w Słownik prawo U .

  • Dodano:
  • Autor: