Umowa agencyjna co to jest
Definicja Umowa agencyjna w prawie. Znaczenie agencyjną przyjmujący zlecenie (agent) zobowiązuje.

Czy przydatne?

Definicja Umowa agencyjna w prawie

Definicja z ang. An agency agreement, z niem. Agenturvertrag.

Słownik UMOWA AGENCYJNA: Poprzez umowę agencyjną przyjmujący zlecenie (agent) zobowiązuje się, w dziedzinie działalności swego przedsiębiorstwa, do stałego pośredniczenia, za wynagrodzeniem, przy zawieraniu z klientami umów na rzecz dającego zlecenie przedsiębiorcy lub do zawierania ich w jego imieniu.Do zawierania umów w imieniu dającego zlecenie i do odbierania dla niego oświadczeń agent jest uprawniony tylko wtedy, gdy ma do tego umocowanie.jeśli sposób wynagrodzenia nie został w umowie określony, agentowi należy się prowizja.Prowizją jest płaca, którego wysokość zależy od liczby albo wartości zawartych umów..jeśli wysokość prowizji nie została w umowie określona, należy się ona w wysokości zwyczajowo przyjętej w relacjach danego rodzaju, w miejscu działalności prowadzonej poprzez agenta, a w przypadku niemożności określenia prowizji w ten sposób, agentowi należy się prowizja w odpowiedniej wysokości, uwzględniającej wszystkie okoliczności bezpośrednio powiązane z wykonaniem zleconych mu czynności.
Art. 758 kodeksu cywilnego.

Znaczenie Użytkownik Statku Powietrznego:
Wyjaśnienie Właściciel albo inna osoba wpisana jako użytkownik do rejestru statków powietrznych art. 2 pkt 3 Ustawy z dnia 3 lipca 2002r. Prawo lotnicze umowa agencyjna.
Znaczenie Umowa Kontraktacji:
Wyjaśnienie kontraktacji producent rolny zobowiązuje się wytworzyć i dostarczyć kontraktującemu oznaczoną liczba produktów rolnych określonego rodzaju, a kontraktujący zobowiązuje się te produkty odebrać w umowa agencyjna.
Znaczenie Umowa Przedwstępna:
Wyjaśnienie którą jedna ze stron albo obie zobowiązują się do zawarcia oznaczonej umowy (umowa przedwstępna), powinna określać ważne postanowienia umowy przyrzeczonej. Jeśli termin, w ciągu którego ma być umowa agencyjna.
Znaczenie Umowa Sprzedaży:
Wyjaśnienie sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę. Art. 535 kodeksu cywilnego umowa agencyjna.
Znaczenie Umowa Użyczenia:
Wyjaśnienie Poprzez umowę użyczenia użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu, poprzez czas oznaczony albo nie oznaczony, na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy. Art. 710 kodeksu cywilnego umowa agencyjna.

Czym jest Umowa agencyjna znaczenie w Słownik prawo U .

  • Dodano:
  • Autor: