Umowa kontraktacji co to jest
Definicja Umowa kontraktacji w prawie. Znaczenie kontraktacji producent rolny zobowiązuje się.

Czy przydatne?

Definicja Umowa kontraktacji w prawie

Definicja z ang. cultivation contract, z niem. Anbauvertrag.

Słownik UMOWA KONTRAKTACJI: Poprzez umowę kontraktacji producent rolny zobowiązuje się wytworzyć i dostarczyć kontraktującemu oznaczoną liczba produktów rolnych określonego rodzaju, a kontraktujący zobowiązuje się te produkty odebrać w terminie umówionym, zapłacić umówioną cenę i spełnić określone świadczenie dodatkowe, jeśli umowa albo regulaminy szczególne przewidują wymóg spełnienia takiego świadczenia. liczba produktów rolnych może być w umowie oznaczona również wg obszaru, z którego produkty te mają być zgromadzone.
Art. 613 kodeksu cywilnego.

Znaczenie Umorzenie Egzkucji Administracyjnej:
Wyjaśnienie egzekucyjne umarza się: 1) jeśli wymóg został wykonany przed wszczęciem postępowania; 2) jeśli wymóg nie jest wymagalny, został umorzony albo wygasł z innego powodu lub jeśli wymóg nie istniał; 3 umowa kontraktacji.
Znaczenie Ulga Podatkowa:
Wyjaśnienie rozumie się poprzez to przewidziane w regulaminach prawa podatkowego zwolnienia, odliczenia, obniżki lub pomniejszenia, których wykorzystanie skutkuje obniżenie podstawy opodatkowania albo wysokości umowa kontraktacji.
Znaczenie Utrzymanie Drogi:
Wyjaśnienie konserwacyjnych, porządkowych i innych zmierzających do powiększenia bezpieczeństwa i wygody ruchu, w tym również odśnieżanie i pokonywanie śliskości zimowej. Art. 4 punkt 1 ustawy o drogach umowa kontraktacji.
Znaczenie Umowa Zlecenia:
Wyjaśnienie zlecenia przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie. W braku odmiennej umowy zlecenie obejmuje umocowanie do wykonania czynności w imieniu umowa kontraktacji.
Znaczenie Udostępnienie Stronom Akt Postepowania Administracyjnego:
Wyjaśnienie postępowania organ administracji publicznej obowiązany jest umożliwić stronie przeglądanie akt kwestie i sporządzanie z nich notatek i odpisów. Strona może żądać uwierzytelnienia sporządzonych umowa kontraktacji.

Czym jest Umowa kontraktacji znaczenie w Słownik prawo U .

  • Dodano:
  • Autor: