Umowa kontraktacji co to jest
Definicja Umowa kontraktacji w prawie. Znaczenie kontraktacji producent rolny zobowiązuje się.

Czy przydatne?

Definicja Umowa kontraktacji w prawie

Definicja z ang. cultivation contract, z niem. Anbauvertrag.

Słownik UMOWA KONTRAKTACJI: Poprzez umowę kontraktacji producent rolny zobowiązuje się wytworzyć i dostarczyć kontraktującemu oznaczoną liczba produktów rolnych określonego rodzaju, a kontraktujący zobowiązuje się te produkty odebrać w terminie umówionym, zapłacić umówioną cenę i spełnić określone świadczenie dodatkowe, jeśli umowa albo regulaminy szczególne przewidują wymóg spełnienia takiego świadczenia. liczba produktów rolnych może być w umowie oznaczona również wg obszaru, z którego produkty te mają być zgromadzone.
Art. 613 kodeksu cywilnego.

Znaczenie Ujednolicenie Roszczeń:
Wyjaśnienie grupowe w kwestiach o roszczenia pieniężne jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy wysokość roszczenia każdego członka ekipy została ujednolicona przy uwzględnieniu wspólnych okoliczności kwestie umowa kontraktacji.
Znaczenie Umorzenie Egzekucji Z Urzędu:
Wyjaśnienie się w całości albo części z urzędu: 1) jeśli okaże się, iż egzekucja nie należy do organów sądowych; 2) jeśli wierzyciel albo dłużnik nie ma umiejętności sądowej lub gdy egzekucja z racji na jej umowa kontraktacji.
Znaczenie Umowa Przechowania:
Wyjaśnienie przechowania przechowawca zobowiązuje się zachować w stanie nie pogorszonym rzecz ruchomą oddaną mu na przechowanie. Art. 835 kodeksu cywilnego Jeśli wysokość wynagrodzenia za przechowanie nie jest umowa kontraktacji.
Znaczenie Uczestnik Postępowania:
Wyjaśnienie postępowania - (zainteresowanym) w kwestii jest każdy, czyich praw dotyczy rezultat postępowania, może on wziąć udział w każdym stanie kwestie aż do zakończenia postępowania w drugiej instancji umowa kontraktacji.
Znaczenie Urządzenia Budowlane:
Wyjaśnienie techniczne powiązane z przedmiotem budowlanym, zapewniające sposobność użytkowania obiektu wedle jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym wykorzystywane oczyszczaniu albo umowa kontraktacji.

Czym jest Umowa kontraktacji znaczenie w Słownik prawo U .

  • Dodano:
  • Autor: