Umowa kontraktacji co to jest
Definicja Umowa kontraktacji w prawie. Znaczenie kontraktacji producent rolny zobowiązuje się.

Czy przydatne?

Definicja Umowa kontraktacji w prawie

Słownik UMOWA KONTRAKTACJI: Poprzez umowę kontraktacji producent rolny zobowiązuje się wytworzyć i dostarczyć kontraktującemu oznaczoną liczba produktów rolnych określonego rodzaju, a kontraktujący zobowiązuje się te produkty odebrać w terminie umówionym, zapłacić umówioną cenę i spełnić określone świadczenie dodatkowe, jeśli umowa albo regulaminy szczególne przewidują wymóg spełnienia takiego świadczenia. liczba produktów rolnych może być w umowie oznaczona również wg obszaru, z którego produkty te mają być zgromadzone.
Art. 613 kodeksu cywilnego.

Znaczenie Urządzenia Budowlane:
Wyjaśnienie techniczne powiązane z przedmiotem budowlanym, zapewniające sposobność użytkowania obiektu wedle jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym wykorzystywane oczyszczaniu albo umowa kontraktacji co to jest.
Znaczenie Użytkowanie Wieczyste:
Wyjaśnienie własność Skarbu Państwa a położone w granicach administracyjnych miast i grunty Skarbu Państwa położone poza tymi granicami, ale włączone do planu zagospodarowania przestrzennego miasta i przekazane umowa kontraktacji definicja.
Znaczenie Udostępnienie Stronom Akt Postepowania Administracyjnego:
Wyjaśnienie postępowania organ administracji publicznej obowiązany jest umożliwić stronie przeglądanie akt kwestie i sporządzanie z nich notatek i odpisów. Strona może żądać uwierzytelnienia sporządzonych umowa kontraktacji co znaczy.
Znaczenie Ulica:
Wyjaśnienie zabudowy albo przeznaczonym do zabudowy wedle przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, gdzie ciągu może być zlokalizowane torowisko tramwajowe. Art. 4 punkt 1 ustawy o drogach umowa kontraktacji słownik.
Znaczenie Użytkowanie:
Wyjaśnienie Rzecz można obciążyć prawem do jej używania i do pobierania jej pożytków. Art. 252 kodeksu cywilnego umowa kontraktacji znaczenie.

Czym jest Umowa kontraktacji znaczenie w Słownik prawo U .

  • Dodano:
  • Autor: