Umowa o dzieło co to jest
Definicja Umowa o dzieło w prawie. Znaczenie dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do.

Czy przydatne?

Definicja Umowa o dzieło w prawie

Definicja z ang. Contract work, z niem. Auftragsarbeiten.

Słownik UMOWA O DZIEŁO: Poprzez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia.
Art. 627 kodeksu cywilnego
Jeśli przyjmujący zamówienie wykonywa dzieło w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową, zamawiający może wezwać go do zmiany metody wykonania i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu zamawiający może od umowy odstąpić lub powierzyć poprawienie albo dalsze wykonanie dzieła innej osobie na wydatek i niebezpieczeństwo przyjmującego zamówienie.
Art. 636 § 1 kodeksu cywilnego
W braku odmiennej umowy przyjmującemu zamówienie należy się płaca w momencie oddania dzieła.
Jeśli dzieło ma być oddawane częściami, a płaca zostało obliczone za każdą część z osobna, płaca należy się z chwilą spełnienia każdego ze świadczeń częściowych.
Art. 642 kodeksu cywilnego.

Znaczenie Umowa Przewozu:
Wyjaśnienie przewozu przewoźnik zobowiązuje się w dziedzinie działalności swego przedsiębiorstwa do przewiezienia za wynagrodzeniem osób albo rzeczy. Art. 774 kodeksu cywilnego Przewóz osób - Przewoźnik umowa o dzieło.
Znaczenie Upadłość:
Wyjaśnienie się w relacji do dłużnika, który stał się niewypłacalny. Art. 10 Prawa upadlościowego Dłużnik jest niewypłacalny, jeśli nie wykonuje swoich wymagalnych zobowiązań. Dłużnika będącego osobą prawną lub umowa o dzieło.
Znaczenie Ujednolicenie Roszczeń:
Wyjaśnienie grupowe w kwestiach o roszczenia pieniężne jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy wysokość roszczenia każdego członka ekipy została ujednolicona przy uwzględnieniu wspólnych okoliczności kwestie umowa o dzieło.
Znaczenie Usiłowanie Popełnienia Przestępstwa:
Wyjaśnienie usiłowanie, kto w zamiarze popełnienia czynu zabronionego swoim zachowaniem bezpośrednio zmierza do jego dokonania, które jednak nie następuje. Usiłowanie zachodzi również wtedy, gdy sprawca nie umowa o dzieło.
Znaczenie Umowa Zlecenia:
Wyjaśnienie zlecenia przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie. W braku odmiennej umowy zlecenie obejmuje umocowanie do wykonania czynności w imieniu umowa o dzieło.

Czym jest Umowa o dzieło znaczenie w Słownik prawo U .

  • Dodano:
  • Autor: