Umowa o pracę - rodzaje co to jest
Definicja Umowa o pracę - rodzaje w prawie. Znaczenie zawiera się na czas nie określony, na czas.

Czy przydatne?

Definicja Umowa o pracę - rodzaje w prawie

Definicja z ang. The employment contract - Types, z niem. Der Arbeitsvertrag - Arten.

Słownik: Umowę o pracę zawiera się na czas nie określony, na czas określony albo na czas wykonania określonej pracy. Jeśli zachodzi konieczność zastępstwa pracownika w momencie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy, zatrudniający może w tym celu zatrudnić innego pracownika na podstawie umowy o pracę na czas określony, obejmujący czas tej nieobecności.
Każda z ww. umów,może być poprzedzona umową o pracę na moment próbny, nie przekraczający 3 miesięcy.
Art. 25 kodeksu pracy.

Czym jest Umowa o pracę - rodzaje znaczenie w Słownik prawo U .