Umowa o roboty budowlane co to jest
Definicja Umowa o roboty budowlane w prawie. Znaczenie roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się.

Czy przydatne?

Definicja Umowa o roboty budowlane w prawie

Definicja z ang. Works contract, z niem. Bauauftrags.

Słownik UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE: Poprzez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego wedle projektem i z zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych poprzez właściwe regulaminy czynności związanych z przygotowaniem robót, zwłaszcza do przekazania terenu budowy i dostarczenia projektu, i do odebrania obiektu i zapłaty umówionego wynagrodzenia.
Art. 647 kodeksu cywilnego.

Znaczenie Umowa Dostawy:
Wyjaśnienie dostawy dostawca zobowiązuje się do wytworzenia rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku i do ich dostarczenia częściami lub periodycznie, a odbiorca zobowiązuje się do odebrania tych rzeczy i do umowa o roboty budowlane.
Znaczenie Użytkowanie:
Wyjaśnienie Rzecz można obciążyć prawem do jej używania i do pobierania jej pożytków. Art. 252 kodeksu cywilnego umowa o roboty budowlane.
Znaczenie Ujednolicenie Roszczeń:
Wyjaśnienie grupowe w kwestiach o roszczenia pieniężne jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy wysokość roszczenia każdego członka ekipy została ujednolicona przy uwzględnieniu wspólnych okoliczności kwestie umowa o roboty budowlane.
Znaczenie Usługa:
Wyjaśnienie Czynność świadczona odpłatnie, wymieniona w klasyfikacjach wydanych na podstawie regulaminów o statystyce publicznej umowa o roboty budowlane.
Znaczenie Umowa Sprzedaży:
Wyjaśnienie sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę. Art. 535 kodeksu cywilnego umowa o roboty budowlane.

Czym jest Umowa o roboty budowlane znaczenie w Słownik prawo U .

  • Dodano:
  • Autor: