Umowa o roboty budowlane co to jest
Definicja Umowa o roboty budowlane w prawie. Znaczenie roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się.

Czy przydatne?

Definicja Umowa o roboty budowlane w prawie

Definicja z ang. Works contract, z niem. Bauauftrags.

Słownik: Poprzez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego wedle projektem i z zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych poprzez właściwe regulaminy czynności związanych z przygotowaniem robót, zwłaszcza do przekazania terenu budowy i dostarczenia projektu, i do odebrania obiektu i zapłaty umówionego wynagrodzenia.
Art. 647 kodeksu cywilnego.

Czym jest Umowa o roboty budowlane znaczenie w Słownik prawo U .