Umowa o roboty budowlane co to jest
Definicja Umowa o roboty budowlane w prawie. Znaczenie roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się.

Czy przydatne?

Definicja Umowa o roboty budowlane w prawie

Definicja z ang. Works contract, z niem. Bauauftrags.

Słownik UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE: Poprzez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego wedle projektem i z zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych poprzez właściwe regulaminy czynności związanych z przygotowaniem robót, zwłaszcza do przekazania terenu budowy i dostarczenia projektu, i do odebrania obiektu i zapłaty umówionego wynagrodzenia.
Art. 647 kodeksu cywilnego.

Znaczenie Umorzenie Egzekucji Na Wniosek:
Wyjaśnienie umorzy postępowanie w całości albo części na wniosek: 1) jeśli tego zażąda wierzyciel; jednakże w kwestiach, gdzie egzekucję wszczęto z urzędu albo na żądanie uprawnionego organu, wniosek wierzyciela umowa o roboty budowlane.
Znaczenie Upadłość:
Wyjaśnienie się w relacji do dłużnika, który stał się niewypłacalny. Art. 10 Prawa upadlościowego Dłużnik jest niewypłacalny, jeśli nie wykonuje swoich wymagalnych zobowiązań. Dłużnika będącego osobą prawną lub umowa o roboty budowlane.
Znaczenie Udostępnienie Stronom Akt Postepowania Administracyjnego:
Wyjaśnienie postępowania organ administracji publicznej obowiązany jest umożliwić stronie przeglądanie akt kwestie i sporządzanie z nich notatek i odpisów. Strona może żądać uwierzytelnienia sporządzonych umowa o roboty budowlane.
Znaczenie Ulga Podatkowa:
Wyjaśnienie rozumie się poprzez to przewidziane w regulaminach prawa podatkowego zwolnienia, odliczenia, obniżki lub pomniejszenia, których wykorzystanie skutkuje obniżenie podstawy opodatkowania albo wysokości umowa o roboty budowlane.
Znaczenie Usługa:
Wyjaśnienie Czynność świadczona odpłatnie, wymieniona w klasyfikacjach wydanych na podstawie regulaminów o statystyce publicznej umowa o roboty budowlane.

Czym jest Umowa o roboty budowlane znaczenie w Słownik prawo U .

  • Dodano:
  • Autor: