Umowa przedwstępna co to jest
Definicja Umowa przedwstępna w prawie. Znaczenie którą jedna ze stron albo obie zobowiązują się do.

Czy przydatne?

Definicja Umowa przedwstępna w prawie

Definicja z ang. Preliminary agreement, z niem. Vorvertrag.

Słownik: Umowa, poprzez którą jedna ze stron albo obie zobowiązują się do zawarcia oznaczonej umowy (umowa przedwstępna), powinna określać ważne postanowienia umowy przyrzeczonej. Jeśli termin, w ciągu którego ma być zawarta umowa przyrzeczona, nie został oznaczony, powinna ona być zawarta w odpowiednim terminie wyznaczonym poprzez stronę uprawnioną do żądania zawarcia umowy przyrzeczonej. Jeśli obie strony są uprawnione do żądania zawarcia umowy przyrzeczonej i każda z nich wyznaczyła inny termin, strony wiąże termin wyznaczony poprzez stronę, która przedtem złożyła stosowne oświadczenie. Jeśli w ciągu roku od dnia zawarcia umowy przedwstępnej nie został wyznaczony termin do zawarcia umowy przyrzeczonej, nie można żądać jej zawarcia.
Art. 389 kodeksu cywilnego.

Czym jest Umowa przedwstępna znaczenie w Słownik prawo U .