Umowa przewozu co to jest
Definicja Umowa przewozu w prawie. Znaczenie przewozu przewoźnik zobowiązuje się w dziedzinie.

Czy przydatne?

Definicja Umowa przewozu w prawie

Definicja z ang. The contract of carriage, z niem. Der Beförderungsvertrag.

Słownik UMOWA PRZEWOZU: Poprzez umowę przewozu przewoźnik zobowiązuje się w dziedzinie działalności swego przedsiębiorstwa do przewiezienia za wynagrodzeniem osób albo rzeczy.
Art. 774 kodeksu cywilnego

Przewóz osób - Przewoźnik obowiązany jest do zapewnienia podróżnym odpowiadających rodzajowi transportu warunków bezpieczeństwa i higieny i takich wygód, jakie z racji na rodzaj transportu uważane jest za konieczne.
Art. 776 kodeksu cywilnego
Przewóz rzeczy - Wysyłający powinien podać przewoźnikowi swój adres i adres odbiorcy, miejsce przeznaczenia, oznaczenie przesyłki wg rodzaju, ilości i metody opakowania, jak także wartość rzeczy szczególnie cennych.
Art. 779 kodeksu cywilnego.

Znaczenie Umowa Pożyczki:
Wyjaśnienie pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną liczba pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą liczba umowa przewozu.
Znaczenie Uchodźca:
Wyjaśnienie wyniku uzasadnionej obawy przed prześladowaniem na skutek swojej rasy, religii, narodowości, przynależności do określonej ekipy socjalnej albo na skutek przekonań religijnych, przebywa poza granicami umowa przewozu.
Znaczenie Uznanie Ukarania Za Wykroczenie Za Niebyłe:
Wyjaśnienie jest za niebyłe po upływie 2 lat od wykonania, darowania albo przedawnienia wykonania kary. Jeśli ukarany przed upływem okresu przewidzianego ponad, popełnił nowe wykroczenie, za które wymierzono mu umowa przewozu.
Znaczenie Urządzenia Budowlane:
Wyjaśnienie techniczne powiązane z przedmiotem budowlanym, zapewniające sposobność użytkowania obiektu wedle jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym wykorzystywane oczyszczaniu albo umowa przewozu.
Znaczenie Umowa Zamiany:
Wyjaśnienie Poprzez umowę wymiany każda ze stron zobowiązuje się przenieść na drugą stronę własność rzeczy w zamian za zobowiązanie się do przeniesienia własności innej rzeczy. Art. 603 kodeksu cywilnego umowa przewozu.

Czym jest Umowa przewozu znaczenie w Słownik prawo U .

  • Dodano:
  • Autor: