Umowa spedycji co to jest
Definicja Umowa spedycji w prawie. Znaczenie spedycji spedytor zobowiązuje się za wynagrodzeniem w.

Czy przydatne?

Definicja Umowa spedycji w prawie

Definicja z ang. The contract forwarding, z niem. Der Vertrag Spedition.

Słownik UMOWA SPEDYCJI: Poprzez umowę spedycji spedytor zobowiązuje się za wynagrodzeniem w dziedzinie działalności swego przedsiębiorstwa do wysyłania albo odbioru przesyłki lub do dokonania innych usług związanych z jej przewozem. Spedytor może występować w imieniu własnym lub w imieniu dającego zlecenie.
Art. 794 kodeksu cywilnego.

Znaczenie Uznanie Ukarania Za Wykroczenie Za Niebyłe:
Wyjaśnienie jest za niebyłe po upływie 2 lat od wykonania, darowania albo przedawnienia wykonania kary. Jeśli ukarany przed upływem okresu przewidzianego ponad, popełnił nowe wykroczenie, za które wymierzono mu umowa spedycji.
Znaczenie Umowa Składu:
Wyjaśnienie składu przedsiębiorca składowy zobowiązuje się do przechowania, za wynagrodzeniem, oznaczonych w umowie rzeczy ruchomych. Przedsiębiorca składowy jest obowiązany wydać składającemu pokwitowanie umowa spedycji.
Znaczenie Uczestnik Postępowania Nieprocesowego:
Wyjaśnienie kwestii jest każdy, czyich praw dotyczy rezultat postępowania, może on wziąć udział w każdym stanie kwestie aż do zakończenia postępowania w drugiej instancji. Jeśli weźmie udział, staje się umowa spedycji.
Znaczenie Usiłowanie Popełnienia Przestępstwa:
Wyjaśnienie usiłowanie, kto w zamiarze popełnienia czynu zabronionego swoim zachowaniem bezpośrednio zmierza do jego dokonania, które jednak nie następuje. Usiłowanie zachodzi również wtedy, gdy sprawca nie umowa spedycji.
Znaczenie Upadłość:
Wyjaśnienie się w relacji do dłużnika, który stał się niewypłacalny. Art. 10 Prawa upadlościowego Dłużnik jest niewypłacalny, jeśli nie wykonuje swoich wymagalnych zobowiązań. Dłużnika będącego osobą prawną lub umowa spedycji.

Czym jest Umowa spedycji znaczenie w Słownik prawo U .

  • Dodano:
  • Autor: