Umowa spedycji co to jest
Definicja Umowa spedycji w prawie. Znaczenie spedycji spedytor zobowiązuje się za wynagrodzeniem w.

Czy przydatne?

Definicja Umowa spedycji w prawie

Definicja z ang. The contract forwarding, z niem. Der Vertrag Spedition.

Słownik UMOWA SPEDYCJI: Poprzez umowę spedycji spedytor zobowiązuje się za wynagrodzeniem w dziedzinie działalności swego przedsiębiorstwa do wysyłania albo odbioru przesyłki lub do dokonania innych usług związanych z jej przewozem. Spedytor może występować w imieniu własnym lub w imieniu dającego zlecenie.
Art. 794 kodeksu cywilnego.

Znaczenie Ulga Podatkowa:
Wyjaśnienie rozumie się poprzez to przewidziane w regulaminach prawa podatkowego zwolnienia, odliczenia, obniżki lub pomniejszenia, których wykorzystanie skutkuje obniżenie podstawy opodatkowania albo wysokości umowa spedycji.
Znaczenie Użytkowanie Wieczyste:
Wyjaśnienie własność Skarbu Państwa a położone w granicach administracyjnych miast i grunty Skarbu Państwa położone poza tymi granicami, ale włączone do planu zagospodarowania przestrzennego miasta i przekazane umowa spedycji.
Znaczenie Umowa Zlecenia:
Wyjaśnienie zlecenia przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie. W braku odmiennej umowy zlecenie obejmuje umocowanie do wykonania czynności w imieniu umowa spedycji.
Znaczenie Umorzenie Egzkucji Administracyjnej:
Wyjaśnienie egzekucyjne umarza się: 1) jeśli wymóg został wykonany przed wszczęciem postępowania; 2) jeśli wymóg nie jest wymagalny, został umorzony albo wygasł z innego powodu lub jeśli wymóg nie istniał; 3 umowa spedycji.
Znaczenie Ułaskawienie:
Wyjaśnienie ingerencji odpowiedniego organu władzy państwowej opierający najczęściej na całkowitym darowaniu kary albo także częściowym złagodzeniu postanowień wyroku sądowego. W Polsce aktualnie prawem łaski umowa spedycji.

Czym jest Umowa spedycji znaczenie w Słownik prawo U .

  • Dodano:
  • Autor: