Umowa ubezpieczenia co to jest
Definicja Umowa ubezpieczenia w prawie. Znaczenie ubezpieczenia zakład ubezpieczeń zobowiązuje się.

Czy przydatne?

Definicja Umowa ubezpieczenia w prawie

Definicja z ang. The insurance contract, z niem. Der Versicherungsvertrag.

Słownik UMOWA UBEZPIECZENIA: Poprzez umowę ubezpieczenia zakład ubezpieczeń zobowiązuje się spełnić określone świadczenie w przypadku zajścia przewidzianego w umowie wypadku, a ubezpieczający zobowiązuje się zapłacić składkę.Świadczenie zakładu ubezpieczeń bazuje zwłaszcza na zapłacie:
przy ubezpieczeniu majątkowym - określonego odszkodowania za szkodę powstałą w wyniku przewidzianego w umowie wypadku;
przy ubezpieczeniu osobowym - umówionej sumy pieniężnej, renty albo innego świadczenia w przypadku zajścia przewidzianego w umowie wypadku w życiu osoby ubezpieczonej.
Art. 805 kodeksu cywilnego
Ubezpieczenia mogą być osobowe albo majątkowe.
Ubezpieczenie majątkowe może dotyczyć mienia lub odpowiedzialności cywilnej.
Art. 821 kodeksu cywilnego
Ubezpieczenie osobowe może zwłaszcza dotyczyć:
przy ubezpieczeniu na życie - śmierci osoby ubezpieczonej albo dożycia poprzez nią oznaczonego wieku;
przy ubezpieczeniu następstw nieszczęśliwych wypadków - uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia albo śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku.
Art. 829 kodeksu cywilnego
.

Znaczenie Uczestnik Postępowania Nieprocesowego:
Wyjaśnienie kwestii jest każdy, czyich praw dotyczy rezultat postępowania, może on wziąć udział w każdym stanie kwestie aż do zakończenia postępowania w drugiej instancji. Jeśli weźmie udział, staje się umowa ubezpieczenia.
Znaczenie Użytkownik Statku Powietrznego:
Wyjaśnienie Właściciel albo inna osoba wpisana jako użytkownik do rejestru statków powietrznych art. 2 pkt 3 Ustawy z dnia 3 lipca 2002r. Prawo lotnicze umowa ubezpieczenia.
Znaczenie Usiłowanie Popełnienia Przestępstwa:
Wyjaśnienie usiłowanie, kto w zamiarze popełnienia czynu zabronionego swoim zachowaniem bezpośrednio zmierza do jego dokonania, które jednak nie następuje. Usiłowanie zachodzi również wtedy, gdy sprawca nie umowa ubezpieczenia.
Znaczenie Upadłość:
Wyjaśnienie się w relacji do dłużnika, który stał się niewypłacalny. Art. 10 Prawa upadlościowego Dłużnik jest niewypłacalny, jeśli nie wykonuje swoich wymagalnych zobowiązań. Dłużnika będącego osobą prawną lub umowa ubezpieczenia.
Znaczenie Umowa Agencyjna:
Wyjaśnienie agencyjną przyjmujący zlecenie (agent) zobowiązuje się, w dziedzinie działalności swego przedsiębiorstwa, do stałego pośredniczenia, za wynagrodzeniem, przy zawieraniu z klientami umów na rzecz umowa ubezpieczenia.

Czym jest Umowa ubezpieczenia znaczenie w Słownik prawo U .

  • Dodano:
  • Autor: