Umowa wzajemna co to jest
Definicja Umowa wzajemna w prawie. Znaczenie gdy obie strony zobowiązują się w taki sposób, iż.

Czy przydatne?

Definicja Umowa wzajemna w prawie

Definicja z ang. mutual agreement, z niem. gegenseitigen Einvernehmen.

Słownik UMOWA WZAJEMNA: Umowa jest wzajemna, gdy obie strony zobowiązują się w taki sposób, iż świadczenie jednej z nich ma być przykładem świadczenia drugiej.
Art. 487 § 2 kodeksu cywilnego.

Znaczenie Urządzenia Budowlane:
Wyjaśnienie techniczne powiązane z przedmiotem budowlanym, zapewniające sposobność użytkowania obiektu wedle jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym wykorzystywane oczyszczaniu albo umowa wzajemna.
Znaczenie Umowa Dostawy:
Wyjaśnienie dostawy dostawca zobowiązuje się do wytworzenia rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku i do ich dostarczenia częściami lub periodycznie, a odbiorca zobowiązuje się do odebrania tych rzeczy i do umowa wzajemna.
Znaczenie Umorzenie Egzkucji Administracyjnej:
Wyjaśnienie egzekucyjne umarza się: 1) jeśli wymóg został wykonany przed wszczęciem postępowania; 2) jeśli wymóg nie jest wymagalny, został umorzony albo wygasł z innego powodu lub jeśli wymóg nie istniał; 3 umowa wzajemna.
Znaczenie Udzielenie Przybicia:
Wyjaśnienie przetargu sąd w osobie sędziego, pod którego nadzorem dzieje się licytacja, wydaje na posiedzeniu jawnym postanowienie co do przybicia na rzecz licytanta, który zaofiarował najwyższą cenę, po umowa wzajemna.
Znaczenie Umowa Komisu:
Wyjaśnienie komisu przyjmujący zlecenie (komisant) zobowiązuje się za wynagrodzeniem (prowizja) w dziedzinie działalności swego przedsiębiorstwa do kupna albo sprzedaży rzeczy ruchomych na rachunek dającego umowa wzajemna.

Czym jest Umowa wzajemna znaczenie w Słownik prawo U .

  • Dodano:
  • Autor: