Umowa wzajemna co to jest
Definicja Umowa wzajemna w prawie. Znaczenie gdy obie strony zobowiązują się w taki sposób, iż.

Czy przydatne?

Definicja Umowa wzajemna w prawie

Definicja z ang. mutual agreement, z niem. gegenseitigen Einvernehmen.

Słownik UMOWA WZAJEMNA: Umowa jest wzajemna, gdy obie strony zobowiązują się w taki sposób, iż świadczenie jednej z nich ma być przykładem świadczenia drugiej.
Art. 487 § 2 kodeksu cywilnego.

Znaczenie Umowa O Roboty Budowlane:
Wyjaśnienie roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego wedle projektem i z zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych umowa wzajemna.
Znaczenie Umowa Sprzedaży:
Wyjaśnienie sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę. Art. 535 kodeksu cywilnego umowa wzajemna.
Znaczenie Umowa Agencyjna:
Wyjaśnienie agencyjną przyjmujący zlecenie (agent) zobowiązuje się, w dziedzinie działalności swego przedsiębiorstwa, do stałego pośredniczenia, za wynagrodzeniem, przy zawieraniu z klientami umów na rzecz umowa wzajemna.
Znaczenie Umowa O Pracę - Rodzaje:
Wyjaśnienie zawiera się na czas nie określony, na czas określony albo na czas wykonania określonej pracy. Jeśli zachodzi konieczność zastępstwa pracownika w momencie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy umowa wzajemna.
Znaczenie Umowa Pożyczki:
Wyjaśnienie pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną liczba pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą liczba umowa wzajemna.

Czym jest Umowa wzajemna znaczenie w Słownik prawo U .

  • Dodano:
  • Autor: