Urząd celny co to jest
Definicja Urząd celny w prawie. Znaczenie mogą zostać dokonane, w całości albo w części.

Czy przydatne?

Definicja Urząd celny w prawie

Definicja z ang. the customs office, z niem. Zoll.

Słownik URZĄD CELNY: Każdy urząd, gdzie mogą zostać dokonane, w całości albo w części, formalności przewidziane przepisami celnymi.

Znaczenie Usługa:
Wyjaśnienie Czynność świadczona odpłatnie, wymieniona w klasyfikacjach wydanych na podstawie regulaminów o statystyce publicznej urząd celny.
Znaczenie Ulica:
Wyjaśnienie zabudowy albo przeznaczonym do zabudowy wedle przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, gdzie ciągu może być zlokalizowane torowisko tramwajowe. Art. 4 punkt 1 ustawy o drogach urząd celny.
Znaczenie Usiłowanie Popełnienia Przestępstwa:
Wyjaśnienie usiłowanie, kto w zamiarze popełnienia czynu zabronionego swoim zachowaniem bezpośrednio zmierza do jego dokonania, które jednak nie następuje. Usiłowanie zachodzi również wtedy, gdy sprawca nie urząd celny.
Znaczenie Użytkownik EETS:
Wyjaśnienie albo prawna), która zawiera umowę z dostawcą EETS w celu uzyskania dostępu do usługi EETS DECYZJA KOMISJI nr 2009/750/EC z dnia 6 października 2009 roku w kwestii definicji europejskiej usługi koszty urząd celny.
Znaczenie Ubezwłasnowolnienie:
Wyjaśnienie ukończyła lat trzynaście, może być ubezwłasnowolniona kompletnie, jeśli w wyniku choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego lub innego rodzaju zaburzeń psychicznych, zwłaszcza pijaństwa albo urząd celny.

Czym jest Urząd celny znaczenie w Słownik prawo U .

  • Dodano:
  • Autor: