Urządzenia budowlane co to jest
Definicja Urządzenia budowlane w prawie. Znaczenie techniczne powiązane z przedmiotem budowlanym.

Czy przydatne?

Definicja Urządzenia budowlane w prawie

Definicja z ang. construction equipment, z niem. Baumaschinen.

Słownik URZĄDZENIA BUDOWLANE: Urządzenia techniczne powiązane z przedmiotem budowlanym, zapewniające sposobność użytkowania obiektu wedle jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym wykorzystywane oczyszczaniu albo gromadzeniu ścieków, a również przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki
art. 3 pkt 9 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane.

Znaczenie Umorzenie Egzekucji Na Wniosek:
Wyjaśnienie umorzy postępowanie w całości albo części na wniosek: 1) jeśli tego zażąda wierzyciel; jednakże w kwestiach, gdzie egzekucję wszczęto z urzędu albo na żądanie uprawnionego organu, wniosek wierzyciela urządzenia budowlane.
Znaczenie Umowa Składu:
Wyjaśnienie składu przedsiębiorca składowy zobowiązuje się do przechowania, za wynagrodzeniem, oznaczonych w umowie rzeczy ruchomych. Przedsiębiorca składowy jest obowiązany wydać składającemu pokwitowanie urządzenia budowlane.
Znaczenie Umowa Kontraktacji:
Wyjaśnienie kontraktacji producent rolny zobowiązuje się wytworzyć i dostarczyć kontraktującemu oznaczoną liczba produktów rolnych określonego rodzaju, a kontraktujący zobowiązuje się te produkty odebrać w urządzenia budowlane.
Znaczenie Umowa Spedycji:
Wyjaśnienie spedycji spedytor zobowiązuje się za wynagrodzeniem w dziedzinie działalności swego przedsiębiorstwa do wysyłania albo odbioru przesyłki lub do dokonania innych usług związanych z jej przewozem urządzenia budowlane.
Znaczenie Utrata Ulgi Podatkowej:
Wyjaśnienie niedopełnienia poprzez podatnika warunków uprawniających do skorzystania z uzyskanej ulgi podatkowej, prawo do wydania decyzji ustalającej zobowiązanie podatkowe powstaje w dniu, gdzie nastąpiło urządzenia budowlane.

Czym jest Urządzenia budowlane znaczenie w Słownik prawo U .

  • Dodano:
  • Autor: