Urządzenia budowlane co to jest
Definicja Urządzenia budowlane w prawie. Znaczenie techniczne powiązane z przedmiotem budowlanym.

Czy przydatne?

Definicja Urządzenia budowlane w prawie

Definicja z ang. construction equipment, z niem. Baumaschinen.

Słownik URZĄDZENIA BUDOWLANE: Urządzenia techniczne powiązane z przedmiotem budowlanym, zapewniające sposobność użytkowania obiektu wedle jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym wykorzystywane oczyszczaniu albo gromadzeniu ścieków, a również przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki
art. 3 pkt 9 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane.

Znaczenie Uczestnik Postępowania Nieprocesowego:
Wyjaśnienie kwestii jest każdy, czyich praw dotyczy rezultat postępowania, może on wziąć udział w każdym stanie kwestie aż do zakończenia postępowania w drugiej instancji. Jeśli weźmie udział, staje się urządzenia budowlane.
Znaczenie Umowa Leasingu:
Wyjaśnienie leasingu finansujący zobowiązuje się, w dziedzinie działalności swego przedsiębiorstwa, nabyć rzecz od oznaczonego zbywcy na warunkach ustalonych w tej umowie i oddać tę rzecz korzystającemu do urządzenia budowlane.
Znaczenie Umowa Komisu:
Wyjaśnienie komisu przyjmujący zlecenie (komisant) zobowiązuje się za wynagrodzeniem (prowizja) w dziedzinie działalności swego przedsiębiorstwa do kupna albo sprzedaży rzeczy ruchomych na rachunek dającego urządzenia budowlane.
Znaczenie Umowa Przewozu:
Wyjaśnienie przewozu przewoźnik zobowiązuje się w dziedzinie działalności swego przedsiębiorstwa do przewiezienia za wynagrodzeniem osób albo rzeczy. Art. 774 kodeksu cywilnego Przewóz osób - Przewoźnik urządzenia budowlane.
Znaczenie Umarzanie Akcji:
Wyjaśnienie własnych poprzez spółkę skutkuje ich umorzenie. Akcje mogą być umorzone w razie, gdy statut tak stanowi. Akcja może być umorzona lub za zgodą akcjonariusza w drodze jej nabycia poprzez spółkę urządzenia budowlane.

Czym jest Urządzenia budowlane znaczenie w Słownik prawo U .

  • Dodano:
  • Autor: