Usiłowanie popełnienia co to jest
Definicja Usiłowanie popełnienia przestępstwa w prawie. Znaczenie usiłowanie, kto w zamiarze.

Czy przydatne?

Definicja Usiłowanie popełnienia przestępstwa w prawie

Definicja z ang. Attempting to commit a crime, z niem. Der Versuch, ein Verbrechen zu begehen.

Słownik USIŁOWANIE POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA: Odpowiada za usiłowanie, kto w zamiarze popełnienia czynu zabronionego swoim zachowaniem bezpośrednio zmierza do jego dokonania, które jednak nie następuje.
Usiłowanie zachodzi również wtedy, gdy sprawca nie uświadamia sobie, iż dokonanie jest niemożliwe z racji na brak przedmiotu nadającego się do popełnienia na nim czynu zabronionego albo z racji na użycie środka nie nadającego się do popełnienia czynu zabronionego.
Art. Art. 13 kodeksu karnego
Sąd wymierza karę za usiłowanie w granicach zagrożenia przewidzianego dla danego przestępstwa.

Znaczenie Urządzenie Pokładowe:
Wyjaśnienie przedmiotów sprzętu i oprogramowania niezbędnych dla usługi EETS, instalowany w pojeździe w celu gromadzenia, przechowywania, przetwarzania i zdalnego otrzymywania/przekazywania danych; DECYZJA usiłowanie popełnienia przestępstwa.
Znaczenie Umowa Ubezpieczenia:
Wyjaśnienie ubezpieczenia zakład ubezpieczeń zobowiązuje się spełnić określone świadczenie w przypadku zajścia przewidzianego w umowie wypadku, a ubezpieczający zobowiązuje się zapłacić składkę.Świadczenie usiłowanie popełnienia przestępstwa.
Znaczenie Ujednolicenie Roszczeń:
Wyjaśnienie grupowe w kwestiach o roszczenia pieniężne jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy wysokość roszczenia każdego członka ekipy została ujednolicona przy uwzględnieniu wspólnych okoliczności kwestie usiłowanie popełnienia przestępstwa.
Znaczenie Umowa Komisu:
Wyjaśnienie komisu przyjmujący zlecenie (komisant) zobowiązuje się za wynagrodzeniem (prowizja) w dziedzinie działalności swego przedsiębiorstwa do kupna albo sprzedaży rzeczy ruchomych na rachunek dającego usiłowanie popełnienia przestępstwa.
Znaczenie Utrzymanie Drogi:
Wyjaśnienie konserwacyjnych, porządkowych i innych zmierzających do powiększenia bezpieczeństwa i wygody ruchu, w tym również odśnieżanie i pokonywanie śliskości zimowej. Art. 4 punkt 1 ustawy o drogach usiłowanie popełnienia przestępstwa.

Czym jest Usiłowanie popełnienia znaczenie w Słownik prawo U .

  • Dodano:
  • Autor: