Usługa co to jest
Definicja Usługa w prawie. Znaczenie odpłatnie, wymieniona w klasyfikacjach wydanych na podstawie.

Czy przydatne?

Definicja Usługa w prawie

Definicja z ang. Service, z niem. Service.

Słownik USŁUGA: Czynność świadczona odpłatnie, wymieniona w klasyfikacjach wydanych na podstawie regulaminów o statystyce publicznej.

Znaczenie Umowa Spedycji:
Wyjaśnienie spedycji spedytor zobowiązuje się za wynagrodzeniem w dziedzinie działalności swego przedsiębiorstwa do wysyłania albo odbioru przesyłki lub do dokonania innych usług związanych z jej przewozem usługa.
Znaczenie Umowa Komisu:
Wyjaśnienie komisu przyjmujący zlecenie (komisant) zobowiązuje się za wynagrodzeniem (prowizja) w dziedzinie działalności swego przedsiębiorstwa do kupna albo sprzedaży rzeczy ruchomych na rachunek dającego usługa.
Znaczenie Użytkownik EETS:
Wyjaśnienie albo prawna), która zawiera umowę z dostawcą EETS w celu uzyskania dostępu do usługi EETS DECYZJA KOMISJI nr 2009/750/EC z dnia 6 października 2009 roku w kwestii definicji europejskiej usługi koszty usługa.
Znaczenie Umowa Przedwstępna:
Wyjaśnienie którą jedna ze stron albo obie zobowiązują się do zawarcia oznaczonej umowy (umowa przedwstępna), powinna określać ważne postanowienia umowy przyrzeczonej. Jeśli termin, w ciągu którego ma być usługa.
Znaczenie Umowa Użyczenia:
Wyjaśnienie Poprzez umowę użyczenia użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu, poprzez czas oznaczony albo nie oznaczony, na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy. Art. 710 kodeksu cywilnego usługa.

Czym jest Usługa znaczenie w Słownik prawo U .

  • Dodano:
  • Autor: