Usługa co to jest
Definicja Usługa w prawie. Znaczenie odpłatnie, wymieniona w klasyfikacjach wydanych na podstawie.

Czy przydatne?

Definicja Usługa w prawie

Definicja z ang. Service, z niem. Service.

Słownik USŁUGA: Czynność świadczona odpłatnie, wymieniona w klasyfikacjach wydanych na podstawie regulaminów o statystyce publicznej.

Znaczenie Ujednolicenie Roszczeń:
Wyjaśnienie grupowe w kwestiach o roszczenia pieniężne jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy wysokość roszczenia każdego członka ekipy została ujednolicona przy uwzględnieniu wspólnych okoliczności kwestie usługa.
Znaczenie Uczestnik Postępowania:
Wyjaśnienie postępowania - (zainteresowanym) w kwestii jest każdy, czyich praw dotyczy rezultat postępowania, może on wziąć udział w każdym stanie kwestie aż do zakończenia postępowania w drugiej instancji usługa.
Znaczenie Urządzenie Pokładowe:
Wyjaśnienie przedmiotów sprzętu i oprogramowania niezbędnych dla usługi EETS, instalowany w pojeździe w celu gromadzenia, przechowywania, przetwarzania i zdalnego otrzymywania/przekazywania danych; DECYZJA usługa.
Znaczenie Utrata Ulgi Podatkowej:
Wyjaśnienie niedopełnienia poprzez podatnika warunków uprawniających do skorzystania z uzyskanej ulgi podatkowej, prawo do wydania decyzji ustalającej zobowiązanie podatkowe powstaje w dniu, gdzie nastąpiło usługa.
Znaczenie Umowa Agencyjna:
Wyjaśnienie agencyjną przyjmujący zlecenie (agent) zobowiązuje się, w dziedzinie działalności swego przedsiębiorstwa, do stałego pośredniczenia, za wynagrodzeniem, przy zawieraniu z klientami umów na rzecz usługa.

Czym jest Usługa znaczenie w Słownik prawo U .

  • Dodano:
  • Autor: