Utrata ulgi podatkowej co to jest
Definicja Utrata ulgi podatkowej w prawie. Znaczenie niedopełnienia poprzez podatnika warunków.

Czy przydatne?

Definicja Utrata ulgi podatkowej w prawie

Definicja z ang. Loss of tax relief, z niem. Der Verlust der Steuerentlastung.

Słownik UTRATA ULGI PODATKOWEJ: W przypadku niedopełnienia poprzez podatnika warunków uprawniających do skorzystania z uzyskanej ulgi podatkowej, prawo do wydania decyzji ustalającej zobowiązanie podatkowe powstaje w dniu, gdzie nastąpiło zjawisko powodujące utratę prawa do ulgi.
art. 69 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa.

Znaczenie Użytkowanie:
Wyjaśnienie Rzecz można obciążyć prawem do jej używania i do pobierania jej pożytków. Art. 252 kodeksu cywilnego utrata ulgi podatkowej.
Znaczenie Umowa Najmu:
Wyjaśnienie wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania poprzez czas oznaczony albo nie oznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz.Czynsz może być oznaczony w utrata ulgi podatkowej.
Znaczenie Umowa Spedycji:
Wyjaśnienie spedycji spedytor zobowiązuje się za wynagrodzeniem w dziedzinie działalności swego przedsiębiorstwa do wysyłania albo odbioru przesyłki lub do dokonania innych usług związanych z jej przewozem utrata ulgi podatkowej.
Znaczenie Ugoda:
Wyjaśnienie strony czynią sobie wzajemne ustępstwa w dziedzinie istniejącego pomiędzy nimi relacji prawnego w tym celu, by uchylić niepewność co do roszczeń wynikających z tego relacji albo zapewnić ich utrata ulgi podatkowej.
Znaczenie Upadłość:
Wyjaśnienie się w relacji do dłużnika, który stał się niewypłacalny. Art. 10 Prawa upadlościowego Dłużnik jest niewypłacalny, jeśli nie wykonuje swoich wymagalnych zobowiązań. Dłużnika będącego osobą prawną lub utrata ulgi podatkowej.

Czym jest Utrata ulgi podatkowej znaczenie w Słownik prawo U .

  • Dodano:
  • Autor: