Utrzymanie drogi co to jest
Definicja Utrzymanie drogi w prawie. Znaczenie konserwacyjnych, porządkowych i innych zmierzających.

Czy przydatne?

Definicja Utrzymanie drogi w prawie

Definicja z ang. maintenance of the road, z niem. Wartung der Straßen.

Słownik UTRZYMANIE DROGI: Wykonywanie robót konserwacyjnych, porządkowych i innych zmierzających do powiększenia bezpieczeństwa i wygody ruchu, w tym również odśnieżanie i pokonywanie śliskości zimowej.
Art. 4 punkt 1 ustawy o drogach publicznych
.

Znaczenie Uznanie Ukarania Za Wykroczenie Za Niebyłe:
Wyjaśnienie jest za niebyłe po upływie 2 lat od wykonania, darowania albo przedawnienia wykonania kary. Jeśli ukarany przed upływem okresu przewidzianego ponad, popełnił nowe wykroczenie, za które wymierzono mu utrzymanie drogi.
Znaczenie Urządzenia Budowlane:
Wyjaśnienie techniczne powiązane z przedmiotem budowlanym, zapewniające sposobność użytkowania obiektu wedle jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym wykorzystywane oczyszczaniu albo utrzymanie drogi.
Znaczenie Umowa Dostawy:
Wyjaśnienie dostawy dostawca zobowiązuje się do wytworzenia rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku i do ich dostarczenia częściami lub periodycznie, a odbiorca zobowiązuje się do odebrania tych rzeczy i do utrzymanie drogi.
Znaczenie Urząd Celny:
Wyjaśnienie Każdy urząd, gdzie mogą zostać dokonane, w całości albo w części, formalności przewidziane przepisami celnymi utrzymanie drogi.
Znaczenie Ugoda:
Wyjaśnienie strony czynią sobie wzajemne ustępstwa w dziedzinie istniejącego pomiędzy nimi relacji prawnego w tym celu, by uchylić niepewność co do roszczeń wynikających z tego relacji albo zapewnić ich utrzymanie drogi.

Czym jest Utrzymanie drogi znaczenie w Słownik prawo U .

  • Dodano:
  • Autor: