Użytkowanie co to jest
Definicja Użytkowanie w prawie. Znaczenie obciążyć prawem do jej używania i do pobierania jej.

Czy przydatne?

Definicja Użytkowanie w prawie

Definicja z ang. use of, z niem. Verwendung.

Słownik UŻYTKOWANIE: Rzecz można obciążyć prawem do jej używania i do pobierania jej pożytków.
Art. 252 kodeksu cywilnego.

Znaczenie Ulica:
Wyjaśnienie zabudowy albo przeznaczonym do zabudowy wedle przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, gdzie ciągu może być zlokalizowane torowisko tramwajowe. Art. 4 punkt 1 ustawy o drogach użytkowanie.
Znaczenie Uchodźca:
Wyjaśnienie wyniku uzasadnionej obawy przed prześladowaniem na skutek swojej rasy, religii, narodowości, przynależności do określonej ekipy socjalnej albo na skutek przekonań religijnych, przebywa poza granicami użytkowanie.
Znaczenie Umowa Przewozu:
Wyjaśnienie przewozu przewoźnik zobowiązuje się w dziedzinie działalności swego przedsiębiorstwa do przewiezienia za wynagrodzeniem osób albo rzeczy. Art. 774 kodeksu cywilnego Przewóz osób - Przewoźnik użytkowanie.
Znaczenie Umowa O Roboty Budowlane:
Wyjaśnienie roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego wedle projektem i z zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych użytkowanie.
Znaczenie Umowa O Dzieło:
Wyjaśnienie dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia. Art. 627 kodeksu cywilnego Jeśli przyjmujący zamówienie wykonywa dzieło w sposób użytkowanie.

Czym jest Użytkowanie znaczenie w Słownik prawo U .

  • Dodano:
  • Autor: