Użytkowanie co to jest
Definicja Użytkowanie w prawie. Znaczenie obciążyć prawem do jej używania i do pobierania jej.

Czy przydatne?

Definicja Użytkowanie w prawie

Definicja z ang. use of, z niem. Verwendung.

Słownik UŻYTKOWANIE: Rzecz można obciążyć prawem do jej używania i do pobierania jej pożytków.
Art. 252 kodeksu cywilnego.

Znaczenie Umowa Kontraktacji:
Wyjaśnienie kontraktacji producent rolny zobowiązuje się wytworzyć i dostarczyć kontraktującemu oznaczoną liczba produktów rolnych określonego rodzaju, a kontraktujący zobowiązuje się te produkty odebrać w użytkowanie.
Znaczenie Udzielenie Przybicia:
Wyjaśnienie przetargu sąd w osobie sędziego, pod którego nadzorem dzieje się licytacja, wydaje na posiedzeniu jawnym postanowienie co do przybicia na rzecz licytanta, który zaofiarował najwyższą cenę, po użytkowanie.
Znaczenie Umowa Składu:
Wyjaśnienie składu przedsiębiorca składowy zobowiązuje się do przechowania, za wynagrodzeniem, oznaczonych w umowie rzeczy ruchomych. Przedsiębiorca składowy jest obowiązany wydać składającemu pokwitowanie użytkowanie.
Znaczenie Umowa O Roboty Budowlane:
Wyjaśnienie roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego wedle projektem i z zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych użytkowanie.
Znaczenie Urządzenia Budowlane:
Wyjaśnienie techniczne powiązane z przedmiotem budowlanym, zapewniające sposobność użytkowania obiektu wedle jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym wykorzystywane oczyszczaniu albo użytkowanie.

Czym jest Użytkowanie znaczenie w Słownik prawo U .

  • Dodano:
  • Autor: