Użytkowanie wieczyste co to jest
Definicja Użytkowanie wieczyste w prawie. Znaczenie własność Skarbu Państwa a położone w granicach.

Czy przydatne?

Definicja Użytkowanie wieczyste w prawie

Definicja z ang. perpetual usufruct, z niem. Erbnießbrauch.

Słownik UŻYTKOWANIE WIECZYSTE: Grunty stanowiące własność Skarbu Państwa a położone w granicach administracyjnych miast i grunty Skarbu Państwa położone poza tymi granicami, ale włączone do planu zagospodarowania przestrzennego miasta i przekazane do realizacji zadań jego gospodarki, a również grunty stanowiące własność jednostek samorządu terytorialnego albo ich związków mogą być oddawane w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym i osobom prawnym. W wypadkach przewidzianych w regulaminach specjalnych obiektem użytkowania wieczystego mogą być również inne grunty Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego albo ich związków.
Art. 232 kodeksu cywilnego.

Znaczenie Umowa Przechowania:
Wyjaśnienie przechowania przechowawca zobowiązuje się zachować w stanie nie pogorszonym rzecz ruchomą oddaną mu na przechowanie. Art. 835 kodeksu cywilnego Jeśli wysokość wynagrodzenia za przechowanie nie jest użytkowanie wieczyste.
Znaczenie Upadłość:
Wyjaśnienie się w relacji do dłużnika, który stał się niewypłacalny. Art. 10 Prawa upadlościowego Dłużnik jest niewypłacalny, jeśli nie wykonuje swoich wymagalnych zobowiązań. Dłużnika będącego osobą prawną lub użytkowanie wieczyste.
Znaczenie Umowa Rachunku Bankowego:
Wyjaśnienie rachunku bankowego bank zobowiązuje się względem posiadacza rachunku, na czas oznaczony albo nieoznaczony, do przechowywania jego środków pieniężnych i, jeśli umowa tak stanowi, do przeprowadzania na użytkowanie wieczyste.
Znaczenie Umowa Agencyjna:
Wyjaśnienie agencyjną przyjmujący zlecenie (agent) zobowiązuje się, w dziedzinie działalności swego przedsiębiorstwa, do stałego pośredniczenia, za wynagrodzeniem, przy zawieraniu z klientami umów na rzecz użytkowanie wieczyste.
Znaczenie Urządzenie Pokładowe:
Wyjaśnienie przedmiotów sprzętu i oprogramowania niezbędnych dla usługi EETS, instalowany w pojeździe w celu gromadzenia, przechowywania, przetwarzania i zdalnego otrzymywania/przekazywania danych; DECYZJA użytkowanie wieczyste.

Czym jest Użytkowanie wieczyste znaczenie w Słownik prawo U .

  • Dodano:
  • Autor: