Użytkowanie wieczyste co to jest
Definicja Użytkowanie wieczyste w prawie. Znaczenie własność Skarbu Państwa a położone w granicach.

Czy przydatne?

Definicja Użytkowanie wieczyste w prawie

Definicja z ang. perpetual usufruct, z niem. Erbnießbrauch.

Słownik: Grunty stanowiące własność Skarbu Państwa a położone w granicach administracyjnych miast i grunty Skarbu Państwa położone poza tymi granicami, ale włączone do planu zagospodarowania przestrzennego miasta i przekazane do realizacji zadań jego gospodarki, a również grunty stanowiące własność jednostek samorządu terytorialnego albo ich związków mogą być oddawane w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym i osobom prawnym. W wypadkach przewidzianych w regulaminach specjalnych obiektem użytkowania wieczystego mogą być również inne grunty Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego albo ich związków.
Art. 232 kodeksu cywilnego.

Czym jest Użytkowanie wieczyste znaczenie w Słownik prawo U .