Wadium co to jest
Definicja Wadium w prawie. Znaczenie lub przetargu można zastrzec, iż przystępujący do aukcji lub.

Czy przydatne?

Definicja Wadium w prawie

Definicja z ang. The bid bond, z niem. Die Bietungsgarantie.

Słownik WADIUM: W warunkach aukcji lub przetargu można zastrzec, iż przystępujący do aukcji lub przetargu powinien, pod rygorem niedopuszczenia do nich, wpłacić organizatorowi określoną sumę lub ustanowić odpowiednie zabezpieczenie jej zapłaty.
Art. 70(4) § 1 kodeksu cywilnego.

Znaczenie Wyzysk:
Wyjaśnienie stron, wyzyskując przymusowe położenie, niedołęstwo albo niedoświadczenie drugiej strony, w zamian za własne świadczenie przyjmuje lub zastrzega dla siebie albo dla osoby trzeciej świadczenie wadium.
Znaczenie Wyrok Zaoczy W Sprawie Cywilnej:
Wyjaśnienie stawił się na posiedzenie wyznaczone na rozprawę lub mimo stawienia się nie bierze udziału w rozprawie, sąd wyda wyrok zaoczny. W tym wypadku przyjmuje się za prawdziwe twierdzenie powoda o wadium.
Znaczenie Wyjawienie Majątku Dłużnika:
Wyjaśnienie egzekucji dorobek dłużnika nie rokuje zaspokojenia egzekwowanych należności albo jeśli wierzyciel wykaże, iż w konsekwencji prowadzonej egzekucji nie uzyskał w pełni zaspokojenia swej należności wadium.
Znaczenie Wyłączenie Sędziego W Sprawie Cywilnej Na Wniosek:
Wyjaśnienie sędziego na jego żądanie albo na wniosek strony, jeśli istnieje okoliczność tego rodzaju, iż mogłaby spowodować uzasadnioną wątpliwość co do bezstronności sędziego w danej sprawie. art. 49 k.p.c wadium.
Znaczenie Własność:
Wyjaśnienie ustalonych poprzez ustawy i zasady współżycia społecznego właściciel może, z wyłączeniem innych osób, używać z rzeczy zgodnie ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem swego prawa, zwłaszcza może wadium.

Czym jest Wadium znaczenie w Słownik prawo W .

  • Dodano:
  • Autor: