Wadium co to jest
Definicja Wadium w prawie. Znaczenie lub przetargu można zastrzec, iż przystępujący do aukcji lub.

Czy przydatne?

Definicja Wadium w prawie

Definicja z ang. The bid bond, z niem. Die Bietungsgarantie.

Słownik WADIUM: W warunkach aukcji lub przetargu można zastrzec, iż przystępujący do aukcji lub przetargu powinien, pod rygorem niedopuszczenia do nich, wpłacić organizatorowi określoną sumę lub ustanowić odpowiednie zabezpieczenie jej zapłaty.
Art. 70(4) § 1 kodeksu cywilnego.

Znaczenie Wartości Niematerialne I Prawne:
Wyjaśnienie jednostkę, zaliczane do aktywów trwałych (lecz nie inwestycji), prawa majątkowe nadające się do gospodarczego zastosowania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok wadium.
Znaczenie Wyłączenie Z Egzekucji:
Wyjaśnienie egzekucji: 1) elementy urządzenia domowego, pościel, bielizna i ubranie codzienne, konieczne dla dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków jego rodziny, a również ubranie konieczne do pełnienia wadium.
Znaczenie Wydziedziczenie:
Wyjaśnienie testamencie pozbawić zstępnych, małżonka i rodziców zachowku (wydziedziczenie), jeśli uprawniony do zachowku: wbrew woli spadkodawcy postępuje uporczywie w sposób sprzeczny z zasadami współżycia wadium.
Znaczenie Wina Nieumyślna:
Wyjaśnienie popełniony jest nieumyślnie, jeśli sprawca nie mając zamiaru jego popełnienia, popełnia go jednak w konsekwencji niezachowania ostrożności wymaganej w danych okolicznościach, mimo iż sposobność wadium.
Znaczenie Wina Umyślna:
Wyjaśnienie Gest zakazany popełniony jest umyślnie, jeśli sprawca ma zamierzenie jego popełnienia, tj. chce go popełnić lub przewidując sposobność jego popełnienia, na to się godzi. Art. 9. § 1 kodeksu karnego wadium.

Czym jest Wadium znaczenie w Słownik prawo W .

  • Dodano:
  • Autor: