Wadium co to jest
Definicja Wadium w prawie. Znaczenie lub przetargu można zastrzec, iż przystępujący do aukcji lub.

Czy przydatne?

Definicja Wadium w prawie

Definicja z ang. The bid bond, z niem. Die Bietungsgarantie.

Słownik WADIUM: W warunkach aukcji lub przetargu można zastrzec, iż przystępujący do aukcji lub przetargu powinien, pod rygorem niedopuszczenia do nich, wpłacić organizatorowi określoną sumę lub ustanowić odpowiednie zabezpieczenie jej zapłaty.
Art. 70(4) § 1 kodeksu cywilnego.

Znaczenie Wyzysk:
Wyjaśnienie stron, wyzyskując przymusowe położenie, niedołęstwo albo niedoświadczenie drugiej strony, w zamian za własne świadczenie przyjmuje lub zastrzega dla siebie albo dla osoby trzeciej świadczenie wadium.
Znaczenie Wyłączenie Z Egzekucji Administracyjnej:
Wyjaśnienie egzekucji administracyjnej: 1) elementy urządzenia domowego, pościel, bielizna i ubranie konieczne dla zobowiązanego i będących na jego utrzymaniu członków rodziny, a również ubranie konieczne do wadium.
Znaczenie Wina Nieumyślna:
Wyjaśnienie popełniony jest nieumyślnie, jeśli sprawca nie mając zamiaru jego popełnienia, popełnia go jednak w konsekwencji niezachowania ostrożności wymaganej w danych okolicznościach, mimo iż sposobność wadium.
Znaczenie Wykroczenie:
Wyjaśnienie za wykroczenie podlega ten tylko, kto popełnia gest społecznie szkodliwy, zakazany poprzez ustawę obowiązującą w momencie jego popełnienia pod groźbą kary aresztu, ograniczenia wolności, grzywny do 5 wadium.
Znaczenie Występek:
Wyjaśnienie gest zakazany w niebezpieczeństwie grzywną ponad 30 stawek dziennych, karą ograniczenia wolności lub karą pozbawienia wolności przekraczającą miesiąc.Art. 7 § 3 kodeksu karnego. Występek można wadium.

Czym jest Wadium znaczenie w Słownik prawo W .

  • Dodano:
  • Autor: