Wadium co to jest
Definicja Wadium w prawie. Znaczenie lub przetargu można zastrzec, iż przystępujący do aukcji lub.

Czy przydatne?

Definicja Wadium w prawie

Definicja z ang. The bid bond, z niem. Die Bietungsgarantie.

Słownik: W warunkach aukcji lub przetargu można zastrzec, iż przystępujący do aukcji lub przetargu powinien, pod rygorem niedopuszczenia do nich, wpłacić organizatorowi określoną sumę lub ustanowić odpowiednie zabezpieczenie jej zapłaty.
Art. 70(4) § 1 kodeksu cywilnego.

Czym jest Wadium znaczenie w Słownik prawo W .