Wartość rynkowa co to jest
Definicja Wartość rynkowa nieruchomości w prawie. Znaczenie najwyższym stopniu prawdopodobna cena.

Czy przydatne?

Definicja Wartość rynkowa nieruchomości w prawie

Definicja z ang. The market value of the property, z niem. Der Marktwert der Immobilie.

Słownik: To jest w najwyższym stopniu prawdopodobna cena nieruchomości, możliwa do uzyskania na rynku, określona z uwzględnieniem cen transakcyjnych przy przyjęciu następujących założeń:
strony umowy były od siebie niezależne, nie działały w wypadku przymusowej i miały stanowczy zamierzenie zawarcia umowy;
upłynął czas konieczny do wyeksponowania nieruchomości na rynku i do wynegocjowania warunków umowy.Art. 151 ust.1 ustawy o gosporarce nieruchomościami.

Czym jest Wartość rynkowa nieruchomości znaczenie w Słownik prawo W .