Wartość rynkowa co to jest
Definicja Wartość rynkowa nieruchomości w prawie. Znaczenie najwyższym stopniu prawdopodobna cena.

Czy przydatne?

Definicja Wartość rynkowa nieruchomości w prawie

Definicja z ang. The market value of the property, z niem. Der Marktwert der Immobilie.

Słownik WARTOŚĆ RYNKOWA NIERUCHOMOŚCI: To jest w najwyższym stopniu prawdopodobna cena nieruchomości, możliwa do uzyskania na rynku, określona z uwzględnieniem cen transakcyjnych przy przyjęciu następujących założeń:
strony umowy były od siebie niezależne, nie działały w wypadku przymusowej i miały stanowczy zamierzenie zawarcia umowy;
upłynął czas konieczny do wyeksponowania nieruchomości na rynku i do wynegocjowania warunków umowy.Art. 151 ust.1 ustawy o gosporarce nieruchomościami.

Znaczenie Wniosek O Dział Spadku:
Wyjaśnienie spadku należy powołać postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku lub zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia i lista inwentarza, jak także podać, jakie spadkodawca sporządził testamenty wartość rynkowa nieruchomości.
Znaczenie Własność:
Wyjaśnienie ustalonych poprzez ustawy i zasady współżycia społecznego właściciel może, z wyłączeniem innych osób, używać z rzeczy zgodnie ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem swego prawa, zwłaszcza może wartość rynkowa nieruchomości.
Znaczenie Wskaźnik Przeliczeniowy Kosztu Odtworzenia 1 m2 Powierzchni Użytkowej Budynków Mieszkalnych:
Wyjaśnienie rozumieć przeciętny wydatek budowy 1 m[2] powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych: a) dla województwa, z wyłączeniem miast będących siedzibą wojewody albo sejmiku województwa, b) dla miast wartość rynkowa nieruchomości.
Znaczenie Warunkowe Zwolnienie Skazanego:
Wyjaśnienie pozbawienia wolności sąd może warunkowo zwolnić z odbycia reszty kary tylko wówczas, gdy jego postawa, właściwości i warunki osobiste, sposób życia przed popełnieniem przestępstwa, okoliczności jego wartość rynkowa nieruchomości.
Znaczenie Wyjawienie Majątku Dłużnika:
Wyjaśnienie egzekucji dorobek dłużnika nie rokuje zaspokojenia egzekwowanych należności albo jeśli wierzyciel wykaże, iż w konsekwencji prowadzonej egzekucji nie uzyskał w pełni zaspokojenia swej należności wartość rynkowa nieruchomości.

Czym jest Wartość rynkowa nieruchomości znaczenie w Słownik prawo W .

  • Dodano:
  • Autor: