Warunek co to jest
Definicja Warunek w prawie. Znaczenie wyjątków w ustawie przewidzianych lub wynikających z.

Czy przydatne?

Definicja Warunek w prawie

Definicja z ang. Condition, z niem. Zustand.

Słownik WARUNEK: Z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych lub wynikających z właściwości czynności prawnej, stworzenie albo ustanie skutków czynności prawnej można uzależnić od zdarzenia przyszłego i niepewnego.
Art. 89 kodeksu cywilnego.

Znaczenie Współuczestnictwo Formalne W Sprawie Cywilnej:
Wyjaśnienie jednej sprawie występować w roli powodów albo pozwanych, jeśli element sporu stanowią roszczenia albo zobowiązania jednego rodzaju, oparte na jednakowej podstawie faktycznej i prawnej, jeśli ponadto warunek.
Znaczenie Wina Nieumyślna:
Wyjaśnienie popełniony jest nieumyślnie, jeśli sprawca nie mając zamiaru jego popełnienia, popełnia go jednak w konsekwencji niezachowania ostrożności wymaganej w danych okolicznościach, mimo iż sposobność warunek.
Znaczenie Wyjawienie Majątku Dłużnika:
Wyjaśnienie egzekucji dorobek dłużnika nie rokuje zaspokojenia egzekwowanych należności albo jeśli wierzyciel wykaże, iż w konsekwencji prowadzonej egzekucji nie uzyskał w pełni zaspokojenia swej należności warunek.
Znaczenie Wniosek O Dział Spadku:
Wyjaśnienie spadku należy powołać postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku lub zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia i lista inwentarza, jak także podać, jakie spadkodawca sporządził testamenty warunek.
Znaczenie Wyrok Zaoczy W Sprawie Cywilnej:
Wyjaśnienie stawił się na posiedzenie wyznaczone na rozprawę lub mimo stawienia się nie bierze udziału w rozprawie, sąd wyda wyrok zaoczny. W tym wypadku przyjmuje się za prawdziwe twierdzenie powoda o warunek.

Czym jest Warunek znaczenie w Słownik prawo W .

  • Dodano:
  • Autor: