Warunkowe zwolnienie co to jest
Definicja Warunkowe zwolnienie skazanego w prawie. Znaczenie pozbawienia wolności sąd może.

Czy przydatne?

Definicja Warunkowe zwolnienie skazanego w prawie

Definicja z ang. Conditional release convicted, z niem. Bedingte Freilassung verurteilt.

Słownik: Skazanego na karę pozbawienia wolności sąd może warunkowo zwolnić z odbycia reszty kary tylko wówczas, gdy jego postawa, właściwości i warunki osobiste, sposób życia przed popełnieniem przestępstwa, okoliczności jego popełnienia i zachowanie po popełnieniu przestępstwa i w momencie odbywania kary uzasadniają przekonanie, że skazany po zwolnieniu będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni ponownie przestępstwa. W szczególnie uzasadnionych wypadkach sąd wymierzając karę pozbawienia wolności może wyznaczyć surowsze ograniczenia do skorzystania poprzez skazanego z warunkowego zwolnienia.Art. 77 kodeksu karnego
Skazanego można warunkowo zwolnić po odbyciu poprzez niego przynajmniej połowy kary, jednak nie przedtem niż po 6 miesiącach. Skazanego w warunkach powrotu do przestępstwa (określonego w art. 64 § 1 kk) można warunkowo zwolnić po odbyciu dwóch trzecich kary, z kolei określonego w art. 64 § 2 po odbyciu trzech czwartych kary; warunkowe zwolnienie nie może nastąpić przedtem niż po roku. Skazanego na karę 25 lat pozbawienia wolności można warunkowo zwolnić po odbyciu 15 lat kary, z kolei skazanego na karę dożywotniego pozbawienia wolności po odbyciu 25 lat kary. Art. 78 kodeksu karnego.

Czym jest Warunkowe zwolnienie skazanego znaczenie w Słownik prawo W .