Wina umyślna co to jest
Definicja Wina umyślna w prawie. Znaczenie popełniony jest umyślnie, jeśli sprawca ma zamierzenie.

Czy przydatne?

Definicja Wina umyślna w prawie

Definicja z ang. Intentional fault, z niem. vorsätzliches.

Słownik WINA UMYŚLNA: Gest zakazany popełniony jest umyślnie, jeśli sprawca ma zamierzenie jego popełnienia, tj. chce go popełnić lub przewidując sposobność jego popełnienia, na to się godzi. Art. 9. § 1 kodeksu karnego.

Znaczenie Wyłączenie Sędziego Z Mocy Prawa W Sprawie Cywilnej:
Wyjaśnienie wyłączony z mocy samej ustawy: 1) w kwestiach, gdzie jest stroną albo pozostaje z jedną ze stron w takim relacji prawnym, iż rezultat kwestie oddziaływa na jego prawa albo wymagania; 2) w kwestiach wina umyślna.
Znaczenie Wartość Rynkowa Nieruchomości:
Wyjaśnienie najwyższym stopniu prawdopodobna cena nieruchomości, możliwa do uzyskania na rynku, określona z uwzględnieniem cen transakcyjnych przy przyjęciu następujących założeń: strony umowy były od siebie wina umyślna.
Znaczenie Wartość Odtworzeniowa Nieruchomości:
Wyjaśnienie Wartość odtworzeniowa nieruchomości jest równa kosztom jej odtworzenia, z uwzględnieniem stopnia zużycia. art. 151 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami wina umyślna.
Znaczenie Wskaźnik Przeliczeniowy Kosztu Odtworzenia 1 m2 Powierzchni Użytkowej Budynków Mieszkalnych:
Wyjaśnienie rozumieć przeciętny wydatek budowy 1 m[2] powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych: a) dla województwa, z wyłączeniem miast będących siedzibą wojewody albo sejmiku województwa, b) dla miast wina umyślna.
Znaczenie Wyzysk:
Wyjaśnienie stron, wyzyskując przymusowe położenie, niedołęstwo albo niedoświadczenie drugiej strony, w zamian za własne świadczenie przyjmuje lub zastrzega dla siebie albo dla osoby trzeciej świadczenie wina umyślna.

Czym jest Wina umyślna znaczenie w Słownik prawo W .

  • Dodano:
  • Autor: