Wina umyślna co to jest
Definicja Wina umyślna w prawie. Znaczenie popełniony jest umyślnie, jeśli sprawca ma zamierzenie.

Czy przydatne?

Definicja Wina umyślna w prawie

Definicja z ang. Intentional fault, z niem. vorsätzliches.

Słownik: Gest zakazany popełniony jest umyślnie, jeśli sprawca ma zamierzenie jego popełnienia, tj. chce go popełnić lub przewidując sposobność jego popełnienia, na to się godzi. Art. 9. § 1 kodeksu karnego.

Czym jest Wina umyślna znaczenie w Słownik prawo W .