Wina umyślna co to jest
Definicja Wina umyślna w prawie. Znaczenie popełniony jest umyślnie, jeśli sprawca ma zamierzenie.

Czy przydatne?

Definicja Wina umyślna w prawie

Definicja z ang. Intentional fault, z niem. vorsätzliches.

Słownik WINA UMYŚLNA: Gest zakazany popełniony jest umyślnie, jeśli sprawca ma zamierzenie jego popełnienia, tj. chce go popełnić lub przewidując sposobność jego popełnienia, na to się godzi. Art. 9. § 1 kodeksu karnego.

Znaczenie Wydziedziczenie:
Wyjaśnienie testamencie pozbawić zstępnych, małżonka i rodziców zachowku (wydziedziczenie), jeśli uprawniony do zachowku: wbrew woli spadkodawcy postępuje uporczywie w sposób sprzeczny z zasadami współżycia wina umyślna.
Znaczenie Warunek:
Wyjaśnienie wyjątków w ustawie przewidzianych lub wynikających z właściwości czynności prawnej, stworzenie albo ustanie skutków czynności prawnej można uzależnić od zdarzenia przyszłego i niepewnego. Art. 89 wina umyślna.
Znaczenie Wartość Katastralna Nieruchomości:
Wyjaśnienie Wartość katastralną nieruchomości stanowi wartość ustalona w procesie powszechnej taksacji nieruchomości. Art. 151 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami wina umyślna.
Znaczenie Wniosek O Złożenie Przedmiotu Świadczenia Do Depozytu Sądowego:
Wyjaśnienie złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego należy: 1) określić zobowiązanie, przy wykonaniu którego złożona jest element; 2) przytoczyć okoliczności uzasadniające złożenie; 3) precyzyjnie wina umyślna.
Znaczenie Wspólne Opodatkowanie Małżonków:
Wyjaśnienie podlegający obowiązkowi podatkowemu, o którym mowa w art. 3 ust. 1, pomiędzy którymi istnieje poprzez cały rok podatkowy wspólność majątkowa, pozostający w związku małżeńskim poprzez cały rok wina umyślna.

Czym jest Wina umyślna znaczenie w Słownik prawo W .

  • Dodano:
  • Autor: