Właściwość miejscowa ogólna co to jest
Definicja Właściwość miejscowa ogólna w postępowaniu cywilnym w prawie. Znaczenie się przed sąd.

Czy przydatne?

Definicja Właściwość miejscowa ogólna w postępowaniu cywilnym w prawie

Definicja z ang. Jurisdiction of local general in civil proceedings, z niem. Örtlich zuständiges allgemeinen in einem Zivilverfahren.

Słownik: Powództwo wytacza się przed sąd pierwszej instancji, w którego okręgu pozwany ma miejsce zamieszkania. Miejsce zamieszkania ustala się wg regulaminów kodeksu cywilnego.
art. 27 k.p.c.

Czym jest Właściwość miejscowa ogólna w znaczenie w Słownik prawo W .