Własność gruntu co to jest
Definicja Własność gruntu w prawie. Znaczenie ustalonych poprzez społeczno-gospodarcze użytek.

Czy przydatne?

Definicja Własność gruntu w prawie

Definicja z ang. ownership of the land, z niem. Besitz des Landes.

Słownik WŁASNOŚĆ GRUNTU: W granicach ustalonych poprzez społeczno-gospodarcze użytek gruntu własność gruntu rozciąga się na przestrzeń nad i pod jego powierzchnią. Przepis ten nie uchybia regulaminom regulującym prawa do wód.

Znaczenie Wartość Odtworzeniowa Nieruchomości:
Wyjaśnienie Wartość odtworzeniowa nieruchomości jest równa kosztom jej odtworzenia, z uwzględnieniem stopnia zużycia. art. 151 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami własność gruntu.
Znaczenie Wspólne Opodatkowanie Małżonków:
Wyjaśnienie podlegający obowiązkowi podatkowemu, o którym mowa w art. 3 ust. 1, pomiędzy którymi istnieje poprzez cały rok podatkowy wspólność majątkowa, pozostający w związku małżeńskim poprzez cały rok własność gruntu.
Znaczenie Wadium:
Wyjaśnienie lub przetargu można zastrzec, iż przystępujący do aukcji lub przetargu powinien, pod rygorem niedopuszczenia do nich, wpłacić organizatorowi określoną sumę lub ustanowić odpowiednie zabezpieczenie własność gruntu.
Znaczenie Wniosek O Dział Spadku:
Wyjaśnienie spadku należy powołać postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku lub zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia i lista inwentarza, jak także podać, jakie spadkodawca sporządził testamenty własność gruntu.
Znaczenie Współlokator:
Wyjaśnienie rozumieć lokatora, któremu przysługuje tytuł prawny do używania lokalu razem z innym lokatorem. art. 2 ust. 1 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu własność gruntu.

Czym jest Własność gruntu znaczenie w Słownik prawo W .

  • Dodano:
  • Autor: