Wskaźnik przeliczeniowy co to jest
Definicja Wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków.

Czy przydatne?

Definicja Wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych w prawie

Definicja z ang. Conversion factor replacement cost of 1 m2 of usable area of ​​residential buildings, z niem. Umrechnungsfaktor Wiederbeschaffungskosten von 1 m2 Nutzfläche von Wohngebäuden.

Słownik: Należy poprzez to rozumieć przeciętny wydatek budowy 1 m[2] powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych:
a) dla województwa, z wyłączeniem miast będących siedzibą wojewody albo sejmiku województwa,
b) dla miast będących siedzibą wojewody albo sejmiku województwa, ustalany na moment 6 miesięcy poprzez wojewodę na podstawie obecnych danych urzędu statystycznego, opracowanych wg powiatów, i własnych analiz i ogłaszany, w drodze obwieszczenia, w wojewódzkim dzienniku urzędowym.
art. 2 ust. 1 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

Czym jest Wskaźnik przeliczeniowy znaczenie w Słownik prawo W .