Wskaźnik przeliczeniowy co to jest
Definicja Wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków.

Czy przydatne?

Definicja Wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych w prawie

Definicja z ang. Conversion factor replacement cost of 1 m2 of usable area of ​​residential buildings, z niem. Umrechnungsfaktor Wiederbeschaffungskosten von 1 m2 Nutzfläche von Wohngebäuden.

Słownik WSKAŹNIK PRZELICZENIOWY KOSZTU ODTWORZENIA 1 M2 POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH: Należy poprzez to rozumieć przeciętny wydatek budowy 1 m[2] powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych:
a) dla województwa, z wyłączeniem miast będących siedzibą wojewody albo sejmiku województwa,
b) dla miast będących siedzibą wojewody albo sejmiku województwa, ustalany na moment 6 miesięcy poprzez wojewodę na podstawie obecnych danych urzędu statystycznego, opracowanych wg powiatów, i własnych analiz i ogłaszany, w drodze obwieszczenia, w wojewódzkim dzienniku urzędowym.
art. 2 ust. 1 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

Znaczenie Właściwość Miejscowa Ogólna W Postępowaniu Cywilnym:
Wyjaśnienie Powództwo wytacza się przed sąd pierwszej instancji, w którego okręgu pozwany ma miejsce zamieszkania. Miejsce zamieszkania ustala się wg regulaminów kodeksu cywilnego. art. 27 k.p.c wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych.
Znaczenie Wydatki Związane Z Utrzymaniem Lokalu:
Wyjaśnienie rozumieć opłaty, ustalane proporcjonalnie do powierzchni użytkowej lokalu w relacji do powierzchni użytkowej wszystkich lokali w danym budynku, obciążające właściciela, obejmujące: opłatę za wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych.
Znaczenie Współuczestnictwo Konieczne W Sprawie Cywilnej:
Wyjaśnienie Jeśli przeciwko kilku osobom kwestia może toczyć się tylko łącznie (współuczestnictwo niezbędne). art. 72 k.p.c wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych.
Znaczenie Wydziedziczenie:
Wyjaśnienie testamencie pozbawić zstępnych, małżonka i rodziców zachowku (wydziedziczenie), jeśli uprawniony do zachowku: wbrew woli spadkodawcy postępuje uporczywie w sposób sprzeczny z zasadami współżycia wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych.
Znaczenie Wspólność Ustawowa:
Wyjaśnienie małżeństwa powstaje pomiędzy małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca elementy majątkowe nabyte w momencie jej trwania poprzez oboje małżonków albo poprzez jednego wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych.

Czym jest Wskaźnik przeliczeniowy znaczenie w Słownik prawo W .

  • Dodano:
  • Autor: