Wskaźnik zatrudnienia osób co to jest
Definicja Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w prawie. Znaczenie miesięczny udział.

Czy przydatne?

Definicja Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w prawie

Definicja z ang. The employment rate of people with disabilities, z niem. Die Beschäftigungsquote von Menschen mit Behinderungen.

Słownik: Przeciętny miesięczny udział procentowy osób niepełnosprawnych w zatrudnieniu ogółem, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy.
Art. 2 punkt 6 ustawy o rehabilitacji zawodowej i socjalnej i zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
.

Czym jest Wskaźnik zatrudnienia osób znaczenie w Słownik prawo W .