Wspólność ustawowa co to jest
Definicja Wspólność ustawowa w prawie. Znaczenie małżeństwa powstaje pomiędzy małżonkami z mocy.

Czy przydatne?

Definicja Wspólność ustawowa w prawie

Definicja z ang. commonality statutory, z niem. Gemeinsamkeit gesetzlichen.

Słownik: Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje pomiędzy małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca elementy majątkowe nabyte w momencie jej trwania poprzez oboje małżonków albo poprzez jednego z nich (dorobek wspólny). elementy majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków.Do majątku wspólnego należą zwłaszcza:

pobrane płaca za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków.

Czym jest Wspólność ustawowa znaczenie w Słownik prawo W .