Współuczestnictwo jednolite co to jest
Definicja Współuczestnictwo jednolite w sprawie cywilnej w prawie. Znaczenie gdy z istoty spornego.

Czy przydatne?

Definicja Współuczestnictwo jednolite w sprawie cywilnej w prawie

Definicja z ang. Participation uniform in civil case, z niem. Die Teilnahme einheitlich in Zivilverfahren.

Słownik: W sytuacji jednak, gdy z istoty spornego relacji prawnego albo z regulaminu ustawy wynika, iż wyrok dotyczyć ma niepodzielnie wszystkich współuczestników (współuczestnictwo jednolite), czynności procesowe współuczestników działających są skuteczne wobec nie działających. Do zawarcia ugody, zrzeczenia się roszczenia lub uznania powództwa potrzeba zgody wszystkich współuczestników.
art. 73 k.p.c.

Czym jest Współuczestnictwo jednolite w znaczenie w Słownik prawo W .