Współuczestnictwo jednolite co to jest
Definicja Współuczestnictwo jednolite w sprawie cywilnej w prawie. Znaczenie gdy z istoty spornego.

Czy przydatne?

Definicja Współuczestnictwo jednolite w sprawie cywilnej w prawie

Definicja z ang. Participation uniform in civil case, z niem. Die Teilnahme einheitlich in Zivilverfahren.

Słownik WSPÓŁUCZESTNICTWO JEDNOLITE W SPRAWIE CYWILNEJ: W sytuacji jednak, gdy z istoty spornego relacji prawnego albo z regulaminu ustawy wynika, iż wyrok dotyczyć ma niepodzielnie wszystkich współuczestników (współuczestnictwo jednolite), czynności procesowe współuczestników działających są skuteczne wobec nie działających. Do zawarcia ugody, zrzeczenia się roszczenia lub uznania powództwa potrzeba zgody wszystkich współuczestników.
art. 73 k.p.c.

Znaczenie Własność Gruntu:
Wyjaśnienie W granicach ustalonych poprzez społeczno-gospodarcze użytek gruntu własność gruntu rozciąga się na przestrzeń nad i pod jego powierzchnią. Przepis ten nie uchybia regulaminom regulującym prawa do wód współuczestnictwo jednolite w sprawie cywilnej.
Znaczenie Wniosek O Złożenie Przedmiotu Świadczenia Do Depozytu Sądowego:
Wyjaśnienie złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego należy: 1) określić zobowiązanie, przy wykonaniu którego złożona jest element; 2) przytoczyć okoliczności uzasadniające złożenie; 3) precyzyjnie współuczestnictwo jednolite w sprawie cywilnej.
Znaczenie Właściwość Sądów Okręgowych W Postępowaniu Cywilnym:
Wyjaśnienie sądów okręgowych należą kwestie: 1) o prawa niemajątkowe i łącznie z nimi dochodzone roszczenia majątkowe prócz spraw o określenie albo zaprzeczenie pochodzenia dziecka, o określenie bezskuteczności współuczestnictwo jednolite w sprawie cywilnej.
Znaczenie Własność:
Wyjaśnienie ustalonych poprzez ustawy i zasady współżycia społecznego właściciel może, z wyłączeniem innych osób, używać z rzeczy zgodnie ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem swego prawa, zwłaszcza może współuczestnictwo jednolite w sprawie cywilnej.
Znaczenie Wykroczenie:
Wyjaśnienie za wykroczenie podlega ten tylko, kto popełnia gest społecznie szkodliwy, zakazany poprzez ustawę obowiązującą w momencie jego popełnienia pod groźbą kary aresztu, ograniczenia wolności, grzywny do 5 współuczestnictwo jednolite w sprawie cywilnej.

Czym jest Współuczestnictwo jednolite w znaczenie w Słownik prawo W .

  • Dodano:
  • Autor: