Współuczestnictwo jednolite co to jest
Definicja Współuczestnictwo jednolite w sprawie cywilnej w prawie. Znaczenie gdy z istoty spornego.

Czy przydatne?

Definicja Współuczestnictwo jednolite w sprawie cywilnej w prawie

Definicja z ang. Participation uniform in civil case, z niem. Die Teilnahme einheitlich in Zivilverfahren.

Słownik WSPÓŁUCZESTNICTWO JEDNOLITE W SPRAWIE CYWILNEJ: W sytuacji jednak, gdy z istoty spornego relacji prawnego albo z regulaminu ustawy wynika, iż wyrok dotyczyć ma niepodzielnie wszystkich współuczestników (współuczestnictwo jednolite), czynności procesowe współuczestników działających są skuteczne wobec nie działających. Do zawarcia ugody, zrzeczenia się roszczenia lub uznania powództwa potrzeba zgody wszystkich współuczestników.
art. 73 k.p.c.

Znaczenie Wyłączenie Z Egzekucji Administracyjnej:
Wyjaśnienie egzekucji administracyjnej: 1) elementy urządzenia domowego, pościel, bielizna i ubranie konieczne dla zobowiązanego i będących na jego utrzymaniu członków rodziny, a również ubranie konieczne do współuczestnictwo jednolite w sprawie cywilnej.
Znaczenie Wstępni:
Wyjaśnienie Przodkowie w linii prostej (tata, dziad, pradziad). Stopnie pokrewieństwa liczy się wg ilości urodzeń współuczestnictwo jednolite w sprawie cywilnej.
Znaczenie Warunkowe Zwolnienie Skazanego:
Wyjaśnienie pozbawienia wolności sąd może warunkowo zwolnić z odbycia reszty kary tylko wówczas, gdy jego postawa, właściwości i warunki osobiste, sposób życia przed popełnieniem przestępstwa, okoliczności jego współuczestnictwo jednolite w sprawie cywilnej.
Znaczenie Wynagrodzenie Pełnomocnika W Postępowaniu Grupowym:
Wyjaśnienie Umowa regulująca płaca pełnomocnika może określać płaca w relacji do stawki zasądzonej na rzecz powoda, nie więcej niż 20% tej stawki. art. 5 Ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym współuczestnictwo jednolite w sprawie cywilnej.
Znaczenie Wyrok Zaoczy W Sprawie Cywilnej:
Wyjaśnienie stawił się na posiedzenie wyznaczone na rozprawę lub mimo stawienia się nie bierze udziału w rozprawie, sąd wyda wyrok zaoczny. W tym wypadku przyjmuje się za prawdziwe twierdzenie powoda o współuczestnictwo jednolite w sprawie cywilnej.

Czym jest Współuczestnictwo jednolite w znaczenie w Słownik prawo W .

  • Dodano:
  • Autor: