Współuczestnictwo konieczne co to jest
Definicja Współuczestnictwo konieczne w sprawie cywilnej w prawie. Znaczenie kilku osobom kwestia.

Czy przydatne?

Definicja Współuczestnictwo konieczne w sprawie cywilnej w prawie

Definicja z ang. Participation required in a civil case, z niem. Die Teilnahme an einem Zivilverfahren erforderlich.

Słownik WSPÓŁUCZESTNICTWO KONIECZNE W SPRAWIE CYWILNEJ: Jeśli przeciwko kilku osobom kwestia może toczyć się tylko łącznie (współuczestnictwo niezbędne).
art. 72 k.p.c.

Znaczenie Wyrok Zaoczy W Sprawie Cywilnej:
Wyjaśnienie stawił się na posiedzenie wyznaczone na rozprawę lub mimo stawienia się nie bierze udziału w rozprawie, sąd wyda wyrok zaoczny. W tym wypadku przyjmuje się za prawdziwe twierdzenie powoda o współuczestnictwo konieczne w sprawie cywilnej.
Znaczenie Wymogi Pisma Procesowego W Sprawie Cywilnej:
Wyjaśnienie procesowe powinno zawierać: 1) oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, imię i nazwisko albo nazwę stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników; 2) oznaczenie rodzaju pisma; 3) osnowę współuczestnictwo konieczne w sprawie cywilnej.
Znaczenie Wyzysk:
Wyjaśnienie stron, wyzyskując przymusowe położenie, niedołęstwo albo niedoświadczenie drugiej strony, w zamian za własne świadczenie przyjmuje lub zastrzega dla siebie albo dla osoby trzeciej świadczenie współuczestnictwo konieczne w sprawie cywilnej.
Znaczenie Własność Gruntu:
Wyjaśnienie W granicach ustalonych poprzez społeczno-gospodarcze użytek gruntu własność gruntu rozciąga się na przestrzeń nad i pod jego powierzchnią. Przepis ten nie uchybia regulaminom regulującym prawa do wód współuczestnictwo konieczne w sprawie cywilnej.
Znaczenie Wykroczenie:
Wyjaśnienie za wykroczenie podlega ten tylko, kto popełnia gest społecznie szkodliwy, zakazany poprzez ustawę obowiązującą w momencie jego popełnienia pod groźbą kary aresztu, ograniczenia wolności, grzywny do 5 współuczestnictwo konieczne w sprawie cywilnej.

Czym jest Współuczestnictwo konieczne w znaczenie w Słownik prawo W .

  • Dodano:
  • Autor: