Współwłasność co to jest
Definicja Współwłasność w prawie. Znaczenie rzeczy może przysługiwać niepodzielnie kilku osobom.

Czy przydatne?

Definicja Współwłasność w prawie

Definicja z ang. co-ownership, z niem. Mitbesitz.

Słownik WSPÓŁWŁASNOŚĆ: Własność tej samej rzeczy może przysługiwać niepodzielnie kilku osobom.Współwłasność jest lub współwłasnością w częściach ułamkowych, lub współwłasnością łączną.
Art. 195 kodeksu cywilnego.

Znaczenie Wyłączenie Sędziego W Sprawie Cywilnej Na Wniosek:
Wyjaśnienie sędziego na jego żądanie albo na wniosek strony, jeśli istnieje okoliczność tego rodzaju, iż mogłaby spowodować uzasadnioną wątpliwość co do bezstronności sędziego w danej sprawie. art. 49 k.p.c współwłasność.
Znaczenie Wyzysk:
Wyjaśnienie stron, wyzyskując przymusowe położenie, niedołęstwo albo niedoświadczenie drugiej strony, w zamian za własne świadczenie przyjmuje lub zastrzega dla siebie albo dla osoby trzeciej świadczenie współwłasność.
Znaczenie Występek:
Wyjaśnienie gest zakazany w niebezpieczeństwie grzywną ponad 30 stawek dziennych, karą ograniczenia wolności lub karą pozbawienia wolności przekraczającą miesiąc.Art. 7 § 3 kodeksu karnego. Występek można współwłasność.
Znaczenie Wstępni:
Wyjaśnienie Przodkowie w linii prostej (tata, dziad, pradziad). Stopnie pokrewieństwa liczy się wg ilości urodzeń współwłasność.
Znaczenie Właściwość Sądów Okręgowych W Postępowaniu Cywilnym:
Wyjaśnienie sądów okręgowych należą kwestie: 1) o prawa niemajątkowe i łącznie z nimi dochodzone roszczenia majątkowe prócz spraw o określenie albo zaprzeczenie pochodzenia dziecka, o określenie bezskuteczności współwłasność.

Czym jest Współwłasność znaczenie w Słownik prawo W .

  • Dodano:
  • Autor: