Wstrzymanie czynności co to jest
Definicja Wstrzymanie czynności komornika w prawie. Znaczenie się z dokonaniem czynności, jeśli.

Czy przydatne?

Definicja Wstrzymanie czynności komornika w prawie

Definicja z ang. Pause bailiff, z niem. Pause Gerichtsvollzieher.

Słownik: Komornik wstrzyma się z dokonaniem czynności, jeśli przed jej rozpoczęciem dłużnik złoży niebudzący wątpliwości dowód na piśmie, iż obowiązku swojego dopełnił lub iż wierzyciel udzielił mu zwłoki. Komornik wstrzyma się także z dokonaniem czynności, jeśli przed jej rozpoczęciem dłużnik lub jego małżonek podniesie zarzut wynikający z umowy małżeńskiej przeciwko dokonaniu czynności i okaże umowę majątkową małżeńską i przedłoży niebudzący wątpliwości dowód na piśmie, iż zawarcie umowy majątkowej małżeńskiej i jej rodzaj były wierzycielowi wiadome. Wstrzymując się z dokonaniem czynności, komornik stosownie do okoliczności podejmie działania, które umożliwiają dokonanie czynności w przyszłości. O wstrzymaniu czynności i jego powodach komornik niezwłocznie zawiadomi wierzyciela. Na polecenie wierzyciela komornik niezwłocznie dokona czynności, która uległa wstrzymaniu.
art. 822 k.p.c.

Czym jest Wstrzymanie czynności znaczenie w Słownik prawo W .