Wstrzymanie postępowania co to jest
Definicja Wstrzymanie postępowania egzekucyjnego w prawie. Znaczenie postępowania egzekucyjnego.

Czy przydatne?

Definicja Wstrzymanie postępowania egzekucyjnego w prawie

Definicja z ang. Suspension of enforcement proceedings, z niem. Die Aussetzung der Vollstreckungsverfahren.

Słownik: Wstrzymanie postępowania egzekucyjnego - rozumie się poprzez to wstrzymanie wykonania zastosowanych środków egzekucyjnych, które nie skutkuje uchylenia dokonanych czynności egzekucyjnych, i niepodejmowanie nowych środków egzekucyjnych;
art. 1 a ust. 16 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Czym jest Wstrzymanie postępowania znaczenie w Słownik prawo W .