Wstrzymanie postępowania co to jest
Definicja Wstrzymanie postępowania egzekucyjnego w prawie. Znaczenie postępowania egzekucyjnego.

Czy przydatne?

Definicja Wstrzymanie postępowania egzekucyjnego w prawie

Słownik WSTRZYMANIE POSTĘPOWANIA EGZEKUCYJNEGO: Wstrzymanie postępowania egzekucyjnego - rozumie się poprzez to wstrzymanie wykonania zastosowanych środków egzekucyjnych, które nie skutkuje uchylenia dokonanych czynności egzekucyjnych, i niepodejmowanie nowych środków egzekucyjnych;
art. 1 a ust. 16 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Znaczenie Wartość Rynkowa Nieruchomości:
Wyjaśnienie najwyższym stopniu prawdopodobna cena nieruchomości, możliwa do uzyskania na rynku, określona z uwzględnieniem cen transakcyjnych przy przyjęciu następujących założeń: strony umowy były od siebie wstrzymanie postępowania egzekucyjnego co to jest.
Znaczenie Wartość Odtworzeniowa Nieruchomości:
Wyjaśnienie Wartość odtworzeniowa nieruchomości jest równa kosztom jej odtworzenia, z uwzględnieniem stopnia zużycia. art. 151 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami wstrzymanie postępowania egzekucyjnego definicja.
Znaczenie Wniosek O Złożenie Przedmiotu Świadczenia Do Depozytu Sądowego:
Wyjaśnienie złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego należy: 1) określić zobowiązanie, przy wykonaniu którego złożona jest element; 2) przytoczyć okoliczności uzasadniające złożenie; 3) precyzyjnie wstrzymanie postępowania egzekucyjnego co znaczy.
Znaczenie Warunkowe Umorzenie:
Wyjaśnienie umorzyć postępowanie karne, jeśli wina i socjalna szkodliwość czynu nie są znaczące, okoliczności jego popełnienia nie budzą wątpliwości, a postawa sprawcy nie karanego za przestępstwo umyślne, jego wstrzymanie postępowania egzekucyjnego słownik.
Znaczenie Warunek:
Wyjaśnienie wyjątków w ustawie przewidzianych lub wynikających z właściwości czynności prawnej, stworzenie albo ustanie skutków czynności prawnej można uzależnić od zdarzenia przyszłego i niepewnego. Art. 89 wstrzymanie postępowania egzekucyjnego znaczenie.

Czym jest Wstrzymanie postępowania znaczenie w Słownik prawo W .

  • Dodano:
  • Autor: