Wycena nieruchomości co to jest
Definicja Wycena nieruchomości w prawie. Znaczenie wskutek którego dokonuje się ustalenia wartości.

Czy przydatne?

Definicja Wycena nieruchomości w prawie

Definicja z ang. Real estate valuation, z niem. Immobilienbewertung.

Słownik WYCENA NIERUCHOMOŚCI: Postępowanie, wskutek którego dokonuje się ustalenia wartości nieruchomości
art. 4 pkt 6 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami.

Znaczenie Wyjawienie Majątku Dłużnika:
Wyjaśnienie egzekucji dorobek dłużnika nie rokuje zaspokojenia egzekwowanych należności albo jeśli wierzyciel wykaże, iż w konsekwencji prowadzonej egzekucji nie uzyskał w pełni zaspokojenia swej należności wycena nieruchomości.
Znaczenie Właściwość Miejscowa Ogólna W Postępowaniu Cywilnym:
Wyjaśnienie Powództwo wytacza się przed sąd pierwszej instancji, w którego okręgu pozwany ma miejsce zamieszkania. Miejsce zamieszkania ustala się wg regulaminów kodeksu cywilnego. art. 27 k.p.c wycena nieruchomości.
Znaczenie Własność:
Wyjaśnienie ustalonych poprzez ustawy i zasady współżycia społecznego właściciel może, z wyłączeniem innych osób, używać z rzeczy zgodnie ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem swego prawa, zwłaszcza może wycena nieruchomości.
Znaczenie Współuczestnictwo Formalne W Sprawie Cywilnej:
Wyjaśnienie jednej sprawie występować w roli powodów albo pozwanych, jeśli element sporu stanowią roszczenia albo zobowiązania jednego rodzaju, oparte na jednakowej podstawie faktycznej i prawnej, jeśli ponadto wycena nieruchomości.
Znaczenie Współwłasność:
Wyjaśnienie Własność tej samej rzeczy może przysługiwać niepodzielnie kilku osobom.Współwłasność jest lub współwłasnością w częściach ułamkowych, lub współwłasnością łączną. Art. 195 kodeksu cywilnego wycena nieruchomości.

Czym jest Wycena nieruchomości znaczenie w Słownik prawo W .

  • Dodano:
  • Autor: