Wydatki związane z co to jest
Definicja Wydatki związane z utrzymaniem lokalu w prawie. Znaczenie rozumieć opłaty, ustalane.

Czy przydatne?

Definicja Wydatki związane z utrzymaniem lokalu w prawie

Definicja z ang. Expenses related to the maintenance of premises, z niem. Die Aufwendungen für die Instandhaltung der Räumlichkeiten im Zusammenhang mit.

Słownik: Należy poprzez to rozumieć opłaty, ustalane proporcjonalnie do powierzchni użytkowej lokalu w relacji do powierzchni użytkowej wszystkich lokali w danym budynku, obciążające właściciela, obejmujące: opłatę za użytkowanie wieczyste gruntu, podatek od nieruchomości i wydatki:
a) konserwacji, utrzymania należytego stanu technicznego nieruchomości i przeprowadzonych remontów,
b) kierowania nieruchomością,
c) utrzymania pomieszczeń wspólnego użytkowania, windy, anteny zbiorczej, domofonu i zieleni,
d) ubezpieczenia nieruchomości,
e) inne, o ile wynikają z umowy.
art. 2 ust. 1 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

Czym jest Wydatki związane z znaczenie w Słownik prawo W .