Wygaśnięcie zobowiązania co to jest
Definicja Wygaśnięcie zobowiązania podatkowego w prawie. Znaczenie podatkowe wygasa w całości albo.

Czy przydatne?

Definicja Wygaśnięcie zobowiązania podatkowego w prawie

Definicja z ang. The expiration of tax liability, z niem. Das Auslaufen der Steuerschuld.

Słownik: Zobowiązanie podatkowe wygasa w całości albo w części w wyniku:
1) zapłaty;
2) pobrania podatku poprzez płatnika albo inkasenta;
3) potrącenia;
4) zaliczenia nadpłaty albo zaliczenia zwrotu podatku;
5) zaniechania poboru;
6) przeniesienia własności rzeczy albo praw majątkowych;
7) przejęcia własności nieruchomości albo prawa majątkowego w postępowaniu egzekucyjnym;
8) umorzenia zaległości;
9) przedawnienia;
10) zwolnienia z obowiązku zapłaty na podstawie art. 14m.
art. 59 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa.

Czym jest Wygaśnięcie zobowiązania znaczenie w Słownik prawo W .