Wygaśnięcie zobowiązania co to jest
Definicja Wygaśnięcie zobowiązania podatkowego w prawie. Znaczenie podatkowe wygasa w całości albo.

Czy przydatne?

Definicja Wygaśnięcie zobowiązania podatkowego w prawie

Definicja z ang. The expiration of tax liability, z niem. Das Auslaufen der Steuerschuld.

Słownik WYGAŚNIĘCIE ZOBOWIĄZANIA PODATKOWEGO: Zobowiązanie podatkowe wygasa w całości albo w części w wyniku:
1) zapłaty;
2) pobrania podatku poprzez płatnika albo inkasenta;
3) potrącenia;
4) zaliczenia nadpłaty albo zaliczenia zwrotu podatku;
5) zaniechania poboru;
6) przeniesienia własności rzeczy albo praw majątkowych;
7) przejęcia własności nieruchomości albo prawa majątkowego w postępowaniu egzekucyjnym;
8) umorzenia zaległości;
9) przedawnienia;
10) zwolnienia z obowiązku zapłaty na podstawie art. 14m.
art. 59 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa.

Znaczenie Współlokator:
Wyjaśnienie rozumieć lokatora, któremu przysługuje tytuł prawny do używania lokalu razem z innym lokatorem. art. 2 ust. 1 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu wygaśnięcie zobowiązania podatkowego.
Znaczenie Wstrzymanie Postępowania Egzekucyjnego:
Wyjaśnienie postępowania egzekucyjnego - rozumie się poprzez to wstrzymanie wykonania zastosowanych środków egzekucyjnych, które nie skutkuje uchylenia dokonanych czynności egzekucyjnych, i niepodejmowanie wygaśnięcie zobowiązania podatkowego.
Znaczenie Własność:
Wyjaśnienie ustalonych poprzez ustawy i zasady współżycia społecznego właściciel może, z wyłączeniem innych osób, używać z rzeczy zgodnie ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem swego prawa, zwłaszcza może wygaśnięcie zobowiązania podatkowego.
Znaczenie Współuczestnictwo Konieczne W Sprawie Cywilnej:
Wyjaśnienie Jeśli przeciwko kilku osobom kwestia może toczyć się tylko łącznie (współuczestnictwo niezbędne). art. 72 k.p.c wygaśnięcie zobowiązania podatkowego.
Znaczenie Wina Nieumyślna:
Wyjaśnienie popełniony jest nieumyślnie, jeśli sprawca nie mając zamiaru jego popełnienia, popełnia go jednak w konsekwencji niezachowania ostrożności wymaganej w danych okolicznościach, mimo iż sposobność wygaśnięcie zobowiązania podatkowego.

Czym jest Wygaśnięcie zobowiązania znaczenie w Słownik prawo W .

  • Dodano:
  • Autor: