Wyjawienie majątku dłużnika co to jest
Definicja Wyjawienie majątku dłużnika w prawie. Znaczenie egzekucji dorobek dłużnika nie rokuje.

Czy przydatne?

Definicja Wyjawienie majątku dłużnika w prawie

Definicja z ang. Disclosure of the debtor's assets, z niem. Offenlegung des Vermögens des Schuldners.

Słownik: Jeśli zajęty w egzekucji dorobek dłużnika nie rokuje zaspokojenia egzekwowanych należności albo jeśli wierzyciel wykaże, iż w konsekwencji prowadzonej egzekucji nie uzyskał w pełni zaspokojenia swej należności, może on żądać zobowiązania dłużnika do złożenia wykazu majątku z wymienieniem rzeczy i miejsca, gdzie się znajdują, przypadających mu wierzytelności i innych praw majątkowych i do złożenia przyrzeczenia wg roty: "Świadomy znaczenia mych słów i odpowiedzialności przed prawem zapewniam, iż złożony przeze mnie lista majątku jest prawdziwy i zupełny.".
art. 913 k.p.c.

Czym jest Wyjawienie majątku dłużnika znaczenie w Słownik prawo W .