Wyłączenie sędziego w co to jest
Definicja Wyłączenie sędziego w sprawie cywilnej na wniosek w prawie. Znaczenie sędziego na jego.

Czy przydatne?

Definicja Wyłączenie sędziego w sprawie cywilnej na wniosek w prawie

Definicja z ang. Exclusion of a judge in a civil case at the request of, z niem. Ausschluss eines Richters in einem Zivilverfahren auf Antrag der.

Słownik: Sąd wyłącza sędziego na jego żądanie albo na wniosek strony, jeśli istnieje okoliczność tego rodzaju, iż mogłaby spowodować uzasadnioną wątpliwość co do bezstronności sędziego w danej sprawie.
art. 49 k.p.c.

Czym jest Wyłączenie sędziego w sprawie znaczenie w Słownik prawo W .