Wyłączenie sędziego w co to jest
Definicja Wyłączenie sędziego w sprawie cywilnej na wniosek w prawie. Znaczenie sędziego na jego.

Czy przydatne?

Definicja Wyłączenie sędziego w sprawie cywilnej na wniosek w prawie

Definicja z ang. Exclusion of a judge in a civil case at the request of, z niem. Ausschluss eines Richters in einem Zivilverfahren auf Antrag der.

Słownik WYŁĄCZENIE SĘDZIEGO W SPRAWIE CYWILNEJ NA WNIOSEK: Sąd wyłącza sędziego na jego żądanie albo na wniosek strony, jeśli istnieje okoliczność tego rodzaju, iż mogłaby spowodować uzasadnioną wątpliwość co do bezstronności sędziego w danej sprawie.
art. 49 k.p.c.

Znaczenie Wydziedziczenie:
Wyjaśnienie testamencie pozbawić zstępnych, małżonka i rodziców zachowku (wydziedziczenie), jeśli uprawniony do zachowku: wbrew woli spadkodawcy postępuje uporczywie w sposób sprzeczny z zasadami współżycia wyłączenie sędziego w sprawie cywilnej na wniosek.
Znaczenie Wspólność Ustawowa:
Wyjaśnienie małżeństwa powstaje pomiędzy małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca elementy majątkowe nabyte w momencie jej trwania poprzez oboje małżonków albo poprzez jednego wyłączenie sędziego w sprawie cywilnej na wniosek.
Znaczenie Wstępni:
Wyjaśnienie Przodkowie w linii prostej (tata, dziad, pradziad). Stopnie pokrewieństwa liczy się wg ilości urodzeń wyłączenie sędziego w sprawie cywilnej na wniosek.
Znaczenie Wyzysk:
Wyjaśnienie stron, wyzyskując przymusowe położenie, niedołęstwo albo niedoświadczenie drugiej strony, w zamian za własne świadczenie przyjmuje lub zastrzega dla siebie albo dla osoby trzeciej świadczenie wyłączenie sędziego w sprawie cywilnej na wniosek.
Znaczenie Współuczestnictwo Konieczne W Sprawie Cywilnej:
Wyjaśnienie Jeśli przeciwko kilku osobom kwestia może toczyć się tylko łącznie (współuczestnictwo niezbędne). art. 72 k.p.c wyłączenie sędziego w sprawie cywilnej na wniosek.

Czym jest Wyłączenie sędziego w sprawie znaczenie w Słownik prawo W .

  • Dodano:
  • Autor: