Wymogi pma procesowego w co to jest
Definicja Wymogi pisma procesowego w sprawie cywilnej w prawie. Znaczenie procesowe powinno.

Czy przydatne?

Definicja Wymogi pisma procesowego w sprawie cywilnej w prawie

Definicja z ang. Requirements pleading in a civil case, z niem. Anforderungen in einem Zivilverfahren plädieren.

Słownik: Każde pismo procesowe powinno zawierać:
1) oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, imię i nazwisko albo nazwę stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników;
2) oznaczenie rodzaju pisma;
3) osnowę wniosku albo oświadczenia i dowody na poparcie przytoczonych okoliczności;
4) podpis strony lub jej przedstawiciela ustawowego albo pełnomocnika;
5) wymienienie załączników.
art. 125 k.p.c.

Czym jest Wymogi pisma procesowego w znaczenie w Słownik prawo W .