Wynagrodzenie pełnomocnika w co to jest
Definicja Wynagrodzenie pełnomocnika w postępowaniu grupowym w prawie. Znaczenie płaca pełnomocnika.

Czy przydatne?

Definicja Wynagrodzenie pełnomocnika w postępowaniu grupowym w prawie

Definicja z ang. Agent's fees in class action, z niem. Agentenhonorare in der Klasse Aktion.

Słownik: Umowa regulująca płaca pełnomocnika może określać płaca w relacji do stawki zasądzonej na rzecz powoda, nie więcej niż 20% tej stawki.
art. 5 Ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym.

Czym jest Wynagrodzenie pełnomocnika w znaczenie w Słownik prawo W .