Zachowek co to jest
Definicja Zachowek w prawie. Znaczenie małżonkowi i rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do.

Czy przydatne?

Definicja Zachowek w prawie

Definicja z ang. Legitimate, z niem. legitim.

Słownik: Zstępnym, małżonkowi i rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy, należą się, jeśli uprawniony jest trwale niezdolny do pracy lub jeśli zstępny uprawniony jest małoletni - dwie trzecie wartości udziału spadkowego, który aby mu przypadał przy dziedziczeniu ustawowym, w innych zaś wypadkach - połowa wartości tego udziału (zachowek). jeśli uprawniony nie dostał należnego mu zachowku bądź w formie uczynionej poprzez spadkodawcę darowizny, bądź w formie powołania do spadku, bądź w formie zapisu, przysługuje mu przeciwko spadkobiercy roszczenie o zapłatę sumy pieniężnej potrzebnej do pokrycia zachowku lub do jego uzupełnienia.
Art. 991 kodeksu cywilnego.

Czym jest Zachowek znaczenie w Słownik prawo Z .