Zachowek co to jest
Definicja Zachowek w prawie. Znaczenie małżonkowi i rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do.

Czy przydatne?

Definicja Zachowek w prawie

Definicja z ang. Legitimate, z niem. legitim.

Słownik ZACHOWEK: Zstępnym, małżonkowi i rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy, należą się, jeśli uprawniony jest trwale niezdolny do pracy lub jeśli zstępny uprawniony jest małoletni - dwie trzecie wartości udziału spadkowego, który aby mu przypadał przy dziedziczeniu ustawowym, w innych zaś wypadkach - połowa wartości tego udziału (zachowek). jeśli uprawniony nie dostał należnego mu zachowku bądź w formie uczynionej poprzez spadkodawcę darowizny, bądź w formie powołania do spadku, bądź w formie zapisu, przysługuje mu przeciwko spadkobiercy roszczenie o zapłatę sumy pieniężnej potrzebnej do pokrycia zachowku lub do jego uzupełnienia.
Art. 991 kodeksu cywilnego.

Znaczenie Zgoda Współmałżonka:
Wyjaśnienie małżonka jest potrzebna do dokonania: czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia nieruchomości albo użytkowania wieczystego, jak także prowadzącej do oddania zachowek.
Znaczenie Zobowiązania Warunkowe:
Wyjaśnienie Wymóg wykonania świadczeń, których stworzenie jest uzależnione od zaistnienia ustalonych zdarzeń. Art. 3 ust. 28 ustawy o rachunkowości zachowek.
Znaczenie Zdolność Sądowa W Sprawie Cywilnej:
Wyjaśnienie fizyczna i prawna ma umiejętność występowania w procesie jako strona ( umiejętność sądowa). ( umiejętność sądową mają również jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa zachowek.
Znaczenie Zwłoka Dłużnika:
Wyjaśnienie się zwłoki, gdy nie spełnia świadczenia w terminie, a jeśli termin nie jest oznaczony, gdy nie spełnia świadczenia niezwłocznie po wezwaniu poprzez wierzyciela. Nie dotyczy to wypadku, gdy opóźnienie zachowek.
Znaczenie Zielona Karta:
Wyjaśnienie certyfikat ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, wystawiony w imieniu biura narodowego Art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych zachowek.

Czym jest Zachowek znaczenie w Słownik prawo Z .

  • Dodano:
  • Autor: