Zachowek co to jest
Definicja Zachowek w prawie. Znaczenie małżonkowi i rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do.

Czy przydatne?

Definicja Zachowek w prawie

Definicja z ang. Legitimate, z niem. legitim.

Słownik ZACHOWEK: Zstępnym, małżonkowi i rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy, należą się, jeśli uprawniony jest trwale niezdolny do pracy lub jeśli zstępny uprawniony jest małoletni - dwie trzecie wartości udziału spadkowego, który aby mu przypadał przy dziedziczeniu ustawowym, w innych zaś wypadkach - połowa wartości tego udziału (zachowek). jeśli uprawniony nie dostał należnego mu zachowku bądź w formie uczynionej poprzez spadkodawcę darowizny, bądź w formie powołania do spadku, bądź w formie zapisu, przysługuje mu przeciwko spadkobiercy roszczenie o zapłatę sumy pieniężnej potrzebnej do pokrycia zachowku lub do jego uzupełnienia.
Art. 991 kodeksu cywilnego.

Znaczenie Zobowiązania Finansowe:
Wyjaśnienie Zobowiązanie jednostki do wydania aktywów finansowych lub do zamiany instrumentu finansowego z inną jednostką, na niekorzystnych warunkach. Art. 3 ust. 27 ustawy o rachunkowości zachowek.
Znaczenie Zmiana Reprezentanta Grupy:
Wyjaśnienie niż połowy członków ekipy sąd może dokonać zmiany reprezentanta ekipy. Wniosek powinien wskazywać proponowanego reprezentanta ekipy i zawierać jego oświadczenie o wyrażeniu zgody na bycie zachowek.
Znaczenie Zadatek:
Wyjaśnienie zastrzeżenia umownego lub zwyczaju zadatek dany przy zawarciu umowy ma to znaczenie, iż w przypadku niewykonania umowy poprzez jedną ze stron druga strona może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od zachowek.
Znaczenie Zakaz Anatocyzmu:
Wyjaśnienie odsetek można żądać odsetek za opóźnienie dopiero od chwili wytoczenia o nie powództwa, chyba iż po stworzeniu zaległości strony zgodziły się na doliczenie zaległych odsetek do dłużnej sumy. Przepis zachowek.
Znaczenie Zakaz Konkurencji:
Wyjaśnienie określonym w odrębnej umowie, pracownik nie może prowadzić działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy ani także świadczyć pracy w ramach relacji pracy albo na innej podstawie na rzecz podmiotu zachowek.

Czym jest Zachowek znaczenie w Słownik prawo Z .

  • Dodano:
  • Autor: