Zachowek co to jest
Definicja Zachowek w prawie. Znaczenie małżonkowi i rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do.

Czy przydatne?

Definicja Zachowek w prawie

Definicja z ang. Legitimate, z niem. legitim.

Słownik ZACHOWEK: Zstępnym, małżonkowi i rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy, należą się, jeśli uprawniony jest trwale niezdolny do pracy lub jeśli zstępny uprawniony jest małoletni - dwie trzecie wartości udziału spadkowego, który aby mu przypadał przy dziedziczeniu ustawowym, w innych zaś wypadkach - połowa wartości tego udziału (zachowek). jeśli uprawniony nie dostał należnego mu zachowku bądź w formie uczynionej poprzez spadkodawcę darowizny, bądź w formie powołania do spadku, bądź w formie zapisu, przysługuje mu przeciwko spadkobiercy roszczenie o zapłatę sumy pieniężnej potrzebnej do pokrycia zachowku lub do jego uzupełnienia.
Art. 991 kodeksu cywilnego.

Znaczenie Zawieszenie Wykonania Kary:
Wyjaśnienie zawiesić wykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolności nie przekraczającej 2 lat, kary ograniczenia wolności albo grzywny orzeczonej jako kara samoistna, jeśli to jest wystarczające dla osiągnięcia zachowek.
Znaczenie Znaczący Wpływ Na Inną Jednostkę:
Wyjaśnienie sprawowania kontroli albo współkontroli umiejętność jednostki do wpływania na politykę finansową i operacyjną, w tym również dotyczącą podziału albo pokrycia wyniku finansowego innej jednostki. Art zachowek.
Znaczenie Zarządzający Lotniskiem:
Wyjaśnienie Podmiot, który został wpisany jako zarządzający do rejestru lotnisk cywilnych art. 2 pkt 7 Ustawy z dnia 3 lipca 2002r. Prawo lotnicze zachowek.
Znaczenie Zawarcie Małżeństwa Przez Pełnomocnika:
Wyjaśnienie sąd może zezwolić, tak aby oświadczenie o wstąpieniu w związek małżeński albo oświadczenie przewidziane w art. 1 § 2 zostało złożone poprzez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na zachowek.
Znaczenie Zdolność Sądowa W Sprawie Cywilnej:
Wyjaśnienie fizyczna i prawna ma umiejętność występowania w procesie jako strona ( umiejętność sądowa). ( umiejętność sądową mają również jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa zachowek.

Czym jest Zachowek znaczenie w Słownik prawo Z .

  • Dodano:
  • Autor: