Zadatek co to jest
Definicja Zadatek w prawie. Znaczenie zastrzeżenia umownego lub zwyczaju zadatek dany przy zawarciu.

Czy przydatne?

Definicja Zadatek w prawie

Definicja z ang. Deposit, z niem. ernst.

Słownik: W braku odmiennego zastrzeżenia umownego lub zwyczaju zadatek dany przy zawarciu umowy ma to znaczenie, iż w przypadku niewykonania umowy poprzez jedną ze stron druga strona może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić i otrzymany zadatek zachować, a jeśli sama go dała, może żądać sumy podwójnie wyższej.
w przypadku wykonania umowy zadatek ulega zaliczeniu na poczet świadczenia strony, która go dała; jeśli zaliczenie nie jest możliwe, zadatek ulega zwrotowi.
w przypadku rozwiązania umowy zadatek powinien być zwrócony, a wymóg zapłaty sumy podwójnie wyższej odpada. To samo dotyczy wypadku, gdy niewykonanie umowy nastąpiło w wyniku okoliczności, za które żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności lub za które ponoszą odpowiedzialność obie strony - art. 394 kodeksu cywilnego.

Czym jest Zadatek znaczenie w Słownik prawo Z .